Cấp phát tự do miễn phí tên miền tiếng Việt (28/03/2011) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Cấp phát tự do miễn phí tên miền tiếng Việt (28/03/2011)

Bắt đầu từ 20/3/2011, VNNIC mở giai đoạn tự do cho các chủ thể đang có tên miền truyền thống dưới .VN đăng ký tên miền tiếng Việt miễn phí theo hình thức: Mỗi một tên miền truyền thống được đăng ký miễn phí kèm theo 1 tên miền tiếng Việt.

Tất cả các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vn để được xét cấp theo nguyên tắc "đăng ký trước xét cấp trước".

Trước giai đoạn cấp phát tự do này, VNNIC đã có giai đoạn ưu tiên đăng ký cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tượng được bảo hộ về mặt bản quyền, sở hữu công nghiệp, các chủ thể đã có tên miền dưới .VN. Kết thúc giai đoạn ưu tiên này đã có gần 1.500 tên miền tiếng Việt .VN đã được cấp phát trên tổng số 1.700 tên miền tiếng Việt .VN đăng ký khai thác sử dụng.

Tên miền tiếng Việt là các tên miền cấp 2 dưới .VN viết theo tiếng Việt. Việc sử dụng tên miền tiếng Việt sẽ tránh được tình trạng mập mờ, tranh chấp và giúp tên miền được đặt rõ nghĩa hơn. Bên cạnh đó, không gian tên miền cũng được mở rộng hơn và người sử dụng Internet sẽ dễ dàng hơn trong việc truy cập và khai thác thông tin trên Internet do tên miền tiếng Việt có dấu gần gũi, đặc biệt dễ nhớ, dễ đọc, dễ tìm đối với người Việt Nam.

Hệ thống tên miền đa ngữ đã triển khai rất thành công tại các nước Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Ả Rập,... Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc tế IDN, đã được các trình duyệt IE7, Firefox, Netscape 6... hỗ trợ và có giá trị sử dụng như các tên miền truyền thống. Thực tế đó cho thấy việc phát triển tên miền đa ngữ không những không ảnh hưởng gì mà còn làm cho Internet phát triển hơn ở từng nước. Sự phát triển của tên miền tiếng Việt đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng Internet tại Việt Nam nói riêng và của cộng đồng người sử dụng Internet không sử dụng Anh ngữ làm tiếng mẹ đẻ nói chung.

Giải pháp tên miền tiếng Việt sẽ làm tăng sự thân thiện đối với cộng đồng người Việt không biết tiếng Anh chứ không phải là giải pháp thay thế. Giải pháp này không buộc các đơn vị đã có website với tên miền tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt không dấu phải xây dựng thêm một website khác. Vì vậy, đăng ký tên miền tiếng Việt bên cạnh một tên miền truyền thống và trỏ tên miền tiếng Việt về website hiện hành sẽ bổ sung số lượng truy nhập vào website của bạn.