Tạm ngưng cấp tên miền tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống kể từ ngày 01/01/2011 | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tạm ngưng cấp tên miền tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống kể từ ngày 01/01/2011

Kể từ ngày 01/01/2011, VNNIC tạm ngừng cấp tên miền Tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống và chuẩn bị giai đoạn cấp miễn phí tên miền Tiếng Việt độc lập với tên miền truyền thống.