BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền ".vn" đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế số địa phương

Thái Nguyên giàu tiềm năng phát triển kinh tế số

Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng Trung du miền núi Đông bắc nói chung. Tỉnh Thái Nguyên giàu tài nguyên thiên nhiên và sản vật địa phương tiềm năng cho phát triển kinh tế. Có thể kể đến các sản vật nổi tiếng: chè, quế, miến dong, bún, mỳ, mành cọ, mây, tre đan, giang đan… Về khoáng sản phải kể đến các đặc trưng về gang, thép, than…. Và đặc biệt là tiềm năng du lịch rất lớn, chưa được khai thác hết. Bên cạnh đó, Thái Nguyên được biết đến là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 9 trung tâm dạy nghề. Với những điều kiện kinh tế, xã hội, nguồn nhân lực thuận lợi, kết hợp nền tảng hạ tầng, mạng lưới truy cập Internet tốt (tốc độ truy cập Internet băng rộng cố định đạt 57,5Mbps, di động 41,62Mbps) là những nền tảng để tỉnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, các dịch vụ trực tuyến.

Thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU của về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Ngày 24/02/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký Quyết định số 425/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, theo đó quyết định lựa chọn ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh. Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước có Ngày chuyển đổi số. Thái Nguyên cũng xác định phát triển thương mại điện tử, phục vụ nhiệm vụ xây dựng kinh tế số của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.

Tên miền “.vn” đồng hành phát triển kinh tế số tại Thái Nguyên

Với tinh thần Internet for all, trong giai đoạn 2021-2025, VNNIC sẽ triển khai các hoạt động mở rộng thúc đẩy phát triển Internet mạnh hơn nữa ở các tỉnh thành phố trên cả nước để đưa tài nguyên Internet, đặc biệt là tên miền quốc gia “.vn” cùng với các dịch vụ số đến với người dân, học sinh, sinh viên các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trường đại học,  các cơ quan tổ chức để phát triển thương hiệu, nội dung số, thương mại điện tử… một cách thiết thực và hiệu quả nhất, hỗ trợ các địa phương chuyển đổi số.

Theo đó, VNNIC đã xây dựng chương trình “Chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tuyến hiệu quả với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn”, triển khai tại các địa phương với sự phối hợp đồng hành của các Sở TTTT và các Nhà đăng ký tên miền. Chương trình đã được triển khai thành công tại một số tỉnh ở khu vực phía Nam như Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tại miền Bắc, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên phối hợp với VNNIC triển khai chương trình này.

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, nhóm đối tượng, nhu cầu sử dụng của tỉnh, Sở TTTT tỉnh Thái Nguyên, Nhà đăng ký tên miền “.vn” GMO-Z com Runsystem và Trung tâm CNTT thuộc Sở TTTT của tỉnh đã đưa ra các giải pháp cụ thể với các gói dịch vụ CNTT, dịch vụ số gắn với tên miền “.vn” đảm bảo phù hợp, thiết thực với từng nhóm khách hàng tiêu biểu tại tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Hợp tác xã ngành nghề, hộ kinh doanh cá thể; các Doanh nghiệp trên địa bàn; các cơ sở y tế; các cơ sở giáo dục.

Ngày 1/9/2021, Cổng đăng ký tên miền quốc gia .vn (https://tnict.vn) đặt tại Trung tâm CNTT-TT tỉnh Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động.

Cổng đăng ký tên miền quốc gia .vn (https://tnict.vn) đặt tại Trung tâm CNTT-TT tỉnh Thái Nguyên

Việc khai trương cổng đăng ký tên miền “.vn” sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bản thực hiện thao tác đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam một cách dễ dàng, thuận tiện nhất, giảm bớt các khâu trung gian.

Sự kiện trực tuyến khai trương cổng đăng ký tên miền quốc gia “.vn” với sự tham gia của VNNIC, Sở TTTT Thái Nguyên, NĐK GMO-Z.com RunSystem và đại diện một số khách hàng đã được chương trình hỗ trợ (1/9/2021)

Đây là hoạt động rất ý nghĩa hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân địa phương chuyển đổi mô hình quản lý từ truyền thống sang kinh doanh trực tuyến hiệu quả trên môi trường mạng, giúp các sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội vươn tới thị trường rộng lớn trong nước và quốc tế.

Nhân dịp khai trương, Hợp tác xã chè an toàn Khe cốc (https://khecoctra.vn) và Công ty TNHH Bất động sản Niềm tin (https://batdongsanniemtin.vn) là các đơn vị đầu tiên được chương trình hỗ trợ.

Website Hợp tác xã chè an toàn Khe cốc và Công ty TNHH Bất động sản Niềm tin 

Trong thời gian tới, VNNIC, Sở TTTT Thái Nguyên, Nhà đăng ký GMO-Z.com RunSystem cam kết đồng hành, quyết liệt triển khai chương trình, đem lại giá trị thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với tên miền quốc gia “.vn”.