BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC kết thúc hợp đồng với 04 Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Để tập trung quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động đăng ký tên miền quốc gia “.vn”, VNNIC đã rà soát và chấm dứt hợp đồng với 04 Nhà đăng ký tên miền “.vn” tính đến hết ngày 31/3/2010. Như vậy đến thời điểm hiện tại, hệ thống các Nhà đăng ký tên miền của VNNIC bao gồm 14 đơn vị trong đó có 09 Nhà đăng ký trong nước và 05 Nhà đăng ký ở nước ngoài.