VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký PAVIETNAM triển khai dịch vụ “Locking domain” cho khách hàng sử dụng tên miền “.VN” | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký PAVIETNAM triển khai dịch vụ “Locking domain” cho khách hàng sử dụng tên miền “.VN”

Trên cơ sở đề nghị nâng cao chất lượng sử dụng tên miền “.VN” với nhiều lựa chọn tiện ích của Nhà đăng ký,  PAVIETNAM  đã triển khai dịch vụ “Locking domain” cho khách hàng đăng ký, sử dụng tên miền “.VN”. Nhằm tăng cường, đảm bảo an toàn an ninh, xác thực thông tin và sự hoạt động tin cậy, ổn định của tên miền “.VN” trên môi trường mạng, nâng cao vị thế cạnh tranh với tên miền quốc tế, Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC đã phối hợp nghiệp vụ với PAVIETNAM triển khai dịch vụ “Locking domain” cho khách hàng đăng ký, sử dụng tên miền “.VN” qua PAVIETNAM kể từ ngày 15/2/2017.

Tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” đang sử dụng dịch vụ Locking Domain được nhận diện qua các “cờ trạng thái” serverUpdateProhibited, serverTransferProhibited, serverDeleteProhibited khi khách hàng tra cứu thông tin qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền “.VN” được cung cấp tại địa chỉ Whois.vn hoặc các hệ thống Whois VN cung cấp bởi các Nhà đăng ký tên miền “.VN”.

Các khách hàng đang sử dụng tên miền “.VN” khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ  “Locking Domain” vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà đăng ký PAVIETNAM hoặc tìm hiểu về dịch vụ “Locking Domain” của PAVIETNAM thông qua website http://www.registrylock.vn.

Địa chỉ: CÔNG TY TNHH PAVIETNAM

Địa điểm     : 750 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại   : 08.62563737                         Fax: 08.62906480

Website: www.pavietnam.vn