VNNIC tổ chức phiên họp giao ban Nhà đăng ký về triển khai kết nối EPP Gateway năm 2014 (12/06/2014) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức phiên họp giao ban Nhà đăng ký về triển khai kết nối EPP Gateway năm 2014 (12/06/2014)

Ngày 12/6/2014, tại trụ sở tòa nhà Mitec – Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội,  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức phiên họp giao ban các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại Việt Nam để chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ hệ thống đăng ký tên miền hiện tại sang hệ thống mới sử dụng chuẩn giao thức EPP.

Trong buổi sáng ngày 12/6/2014, VNNIC đã tổng kết lại quá trình thử nghiệm kết nối tới hệ thống EPP Gateway trong giai đoạn thử nghiệm và phổ biến về kế hoạch chuyển đổi trong thời gian tới. Tại buổi giao ban, VNNIC cùng các Nhà đăng ký trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn kết nối thử nghiệm và thống nhất các nội dung, phương án triển khai trong giai đoạn tiếp theo. VNNIC nhấn mạnh việc triển khai kết nối tới hệ thống EPP Gateway trong thời gian tới hết sức quan trọng, cần được các Nhà đăng ký tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đã thống nhất.

Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của VNNIC cũng giới thiệu đến các Nhà đăng ký về các tác nghiệp liên quan trên hệ thống mới theo chuẩn EPP với nội dung chính tập trung vào phổ biến, cập nhật các thay đổi về nghiệp vụ sẽ áp dụng khi chuyển sang hệ thống mới.

Trước đó, vào ngày 17/12/2013, để hỗ trợ tốt hơn cho các Nhà đăng ký trong việc kết nối thử nghiệm, VNNIC cũng đã tổ chức buổi giao ban kỹ thuật về kết nối thử nghiệm theo chuẩn EPP nhằm thúc đẩy nhanh hơn sự sẵn sàng chuyển đổi từ hệ thống đăng ký tên miền hiện tại sang hệ thống sử dụng chuẩn giao thức EPP theo đúng lộ trình.

Một số hình ảnh tại buổi giao ban: