BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC trao giấy khen cho các NĐK có thành tích trong thúc đẩy, phát triển đăng ký, sử dụng tên miền .VN năm 2018

Để ghi nhận các đóng góp của các Nhà đăng ký tên miền “.VN” trong năm 2018 và khuyến khích sự phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của các Nhà đăng ký,Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã ký quyết định trao tặng Giấy khen cho 04 Nhà đăng ký P.A Việt Nam, Mắt Bão, GMO-Z.com RUNSYSTEM và iNET.

Kể từ năm 2011, tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” liên tục dẫn đầu khu vực ASEAN về số lượng duy trì sử dụng và thuộc top 10 tên miền mã quốc gia (ccTLD) có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Số lượng tên miền “.VN” được duy trì, sử dụng đến hết năm 2018 đạt 465.890 tên miền, tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong năm 2018, số lượng tên miền “.VN” đăng ký mới đạt 143.261 tên miền. Bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng đăng ký, sử dụng tên miền “.VN”, năm 2018 cũng đánh dấu bước cải tiến lớn trong thủ tục đăng ký khi VNNIC và các Nhà đăng ký phối hợp thử nghiệm tiếp nhận hồ sơ điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng.

Để đạt được kết quả nói trên, ngoài vai trò của VNNIC với tư cách là cơ quan quản lý tên miền “.VN”, sự đóng góp của các Nhà đăng ký trong công tác quản lý, phát triển tên miền “.VN” là vô cùng quan trọng. Để đánh giá và ghi nhận thành tích đạt được của các Nhà đăng ký tên miền “.VN” trong năm 2018, ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam đã ký quyết định trao tặng Giấy khen cho 04 Nhà đăng ký với các thành tích nổi bật: Công ty Cổ phần Mắt Bão là Nhà đăng ký thực hiện truyền thông cho tên miền .VN xuất sắc nhất, Công ty TNHH PA Việt Nam là Nhà đăng ký có thành tích thúc đẩy, phát triển khách hàng sử dụng tên miền .VN lớn nhất, Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM là Nhà đăng ký tăng trưởng bền vững tên miền .VN xuất sắc nhất, và Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET là Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng sử dụng tên miền .VN xuất sắc nhất.

Tại lễ trao tặng, đại diện lãnh đạo VNNIC đã tuyên dương những đóng góp của các Nhà đăng ký vào sự phát triển chung của tên miền quốc gia “.VN” và đặt kỳ vọng trong năm 2019, các Nhà đăng ký sẽ tiếp tục nỗ lực và đồng hành cùng VNNIC trong các dự án phát triển tên miền “.VN”.

Một số hình ảnh tại lễ trao giấy khen của VNNIC cho các Nhà đăng ký:

Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc VNNIC trao giấy khen cho đại diện Công ty Cổ phần Mắt Bão

Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc VNNIC trao giấy khen cho đại diện Công ty TNHH PA Việt Nam

Ông Lê Nam Trung, Phó Giám đốc VNNIC trao giấy khen của VNNIC cho đại diện Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC trao giấy khen của VNNIC cho đại diện Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET