Tin tức liên quan đến hệ thống nhà đăng ký | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức liên quan đến hệ thống nhà đăng ký

 • P.A Việt Nam chính thức cung cấp dịch vụ DNSSEC cho tên miền “.VN”

  Theo lộ trình Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tền miền quốc gia “.VN” đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, nhà đăng ký tên miền P.A Việt Nam dưới sự hỗ trợ của VNNIC đã chuẩn bị hạ tầng hệ thống kỹ thuật và tiến hành thử nghiệm sẵn sàng phục vụ cho việc triển khai cung cấp dịch vụ DNSSEC cho tất cả các khách hàng đăng ký và sử dụng tên miền “.VN” tại P.A Việt Nam cũng như góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho hạ tầng Internet tại Việt Nam.

 • iNET chính thức triển khai dịch vụ DNSSEC cho tên miền quốc gia “.VN”

  Ngày 26/03/2018, dưới sự phối hợp hỗ trợ của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền iNET đã hoàn thành thực hiện ký thành công DNSSEC cho những tên miền “.GOV.VN” đầu tiên trên hệ thống máy chủ DNS của iNET.

 • Thông báo về lộ trình chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký giữa VNNIC và FTI (21/01/2018)

  Do có điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT (FTI) sẽ không tiếp tục tập trung phát triển các dịch vụ liên quan đến tên miền ở vai trò một Nhà đăng ký tên miền “.VN”. Với việc thay đổi chiến lược này, FTI sẽ chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.VN” đã ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vì không đảm bảo được các yêu cầu phát triển hàng năm theo hợp đồng Nhà đăng ký

 • Nhà đăng ký iNET cùng DOTVN INC hợp tác chiến lược thúc đẩy phát triển dịch vụ tên miền (11/01/2018)

  Ngày 11/01/2018 tại trụ sở Nhà đăng ký tên miền iNET đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa iNET và Tập đoàn DOT VN INC., nhằm cung cấp dịch vụ nền tảng đăng ký tên miền theo chuẩn quốc tế góp phần vào sự phát triển chung của tên miền .VN tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.

 • Nhà đăng ký ESC chính thức cung cấp dịch vụ DNSSEC cho tên miền “.VN”

  Trong tháng 10-11/2017, Nhà đăng ký tên miền ESC đã phối hợp cùng VNNIC thử nghiệm, tích hợp và triển khai DNSSEC trên hệ thống của ESC. Đến ngày 21/11/2017, Nhà đăng ký tên miền ESC đã thực hiện việc ký thành công DNSSEC cho tên miền quốc gia “.VN” trên hệ thống máy chủ tên miền của ESC, trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai hỗ trợ tiêu chuẩn DNSSEC cho các tên miền quốc gia “.VN” và chính thức cung cấp dịch vụ tới cộng đồng.