BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức của VNNIC

 • Nhân Hòa chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền quốc gia .”vn” (17/06/2013)

  Ngày 17/06/2013, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã trao giấy chứng nhận nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cho Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa (Nhân Hòa).

 • VNNIC tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” (14/05/2013)

  Từ ngày 09/05/2013 đến ngày 14/05/2013, tại TP Vũng Tàu, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức khóa đào tạo thứ 02 về nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” dành cho các Nhà đăng ký. Cũng như khóa đào tạo đầu tiên tổ chức vào tháng 09 năm 2012, khóa đào tạo nghiệp vụ lần này tập trung vào các nội dung kiến thức về tên miền “.vn”, mô hình quản lý tên miền “.vn” và hướng dẫn, đào tạo Nhà đăng ký thực hiện các tác nghiệp đăng ký, quản lý tên miền “.vn” theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 • Trung tâm Internet Việt Nam ban hành Quy chế Nhà đăng ký tên miền".vn" tại Việt Nam theo Quyết định số 155/QĐ-VNNIC (01/08/2012)

  Nhằm quản lý hoạt động Nhà đăng ký một cách hiệu quả, thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”, ngày 01/08/2012 Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam đã ký Quyết định số 155/QĐ-VNNIC ban hành Quy chế Nhà đăng ký tên miền ".vn" thay thế Quyết định số 25/QĐ-VNNIC ngày 05/03/2007 về việc ban hành Quy chế nhà đăng ký tên miền ".vn".

 • Cấp phát tự do miễn phí tên miền tiếng Việt (28/03/2011)

  Bắt đầu từ 20/3/2011, VNNIC mở giai đoạn tự do cho các chủ thể đang có tên miền truyền thống dưới .VN đăng ký tên miền tiếng Việt miễn phí theo hình thức: Mỗi một tên miền truyền thống được đăng ký miễn phí kèm theo 1 tên miền tiếng Việt.

  Tất cả các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vn để được xét cấp theo nguyên tắc "đăng ký trước xét cấp trước".

 • Lợi thế của tên miền Quốc gia ".vn" (01/02/2010)

  Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền ".vn" đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

  Khác với tên miền quốc tế .com, .net. Tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” có những lợi thế sau: