BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình gia hạn tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện

 • Tên miền sau khi được cấp phát sẽ phải đóng phí duy trì cho tên miền hoạt động hàng năm.
 • Việc đóng phí duy trì này là trách nhiệm của chủ thể tên miền và sẽ được thực hiện tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.
 • Số năm duy trì: tối thiểu 1 năm, tối đa tùy thuộc vào nhu cầu của chủ thể.
 • Chủ thể có thể thực hiện gia hạn tên miền tại bất cứ thời điểm nào trong vòng đời của tên miền, trừ các trường hợp:
  • Tên miền đang trong quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký;
  • Tên miền đang trong trạng thái xử lý thu hồi. 
 • Đối với các tên miền đang bị tạm ngừng do quá hạn sử dụng, chủ thể có 25 ngày kể từ ngày tên miền bị tạm ngừng để thực hiện gia hạn và khôi phục lại hoạt động cho tên miền của mình.
 • Chủ thể cần lưu tâm đến thời điểm gia hạn của tên miền. Kiểm tra thông tin tên miền về ngày hết hạn và các thông tin liên quan tại WHOIS.

2. Quy trình thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Chủ thể Liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để thực hiện gia hạn tên miền

Chủ thể

 • Chủ thể liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để thực hiện việc gia hạn tên miền.

 

2

NĐK thực hiện gia hạn tên miền

NĐK

 • NĐK tiếp nhận yêu cầu từ chủ thể
 • Kiểm tra thông tin tên miền
 • Nếu tên miền không vi phạm các điểm không được gia hạn tên miền, NĐK thực hiện gia hạn tên miền trên hệ thống.

 

3

NĐK Thông báo kết quả cho chủ thể

NĐK

 • NĐK thông báo kết quả thực hiện gia hạn cho chủ thể.

 

4

Chủ thể kiểm tra lại thông tin ngày hết hạn mới của tên miền.

Chủ thể

 • Sau khi NĐK thông báo kết quả gia hạn cho chủ thể, chủ thể kiểm tra lại thông tin WHOIS về ngày hết hạn mới của tên miền.