Liên hệ | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-35564944 máy lẻ 300

E mail: tech@vnnic.vn