BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khái niệm chung về tên miền

Câu hỏi 1: Tên miền là gì?

Câu hỏi 2: Tên miền quốc gia Việt Nam là gì?

Câu hỏi 3: Tên miền “.vn” bao gồm những tên miền nào?

Câu hỏi 4: Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực bao gồm những đuôi tên miền nào?

Câu hỏi 5: Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là gì?

Câu hỏi 6: Lợi thế khi sử dụng tên miền “.vn”?

Câu hỏi 7: Vòng đời của một tên miền “.vn”?

Câu hỏi 1: Tên miền là gì?

Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.

Tên miền bao gồm:

a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII;
b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngữ (IDN)

Về đầu trang

Câu hỏi 2:  Tên miền quốc gia Việt Nam là gì?

Tên miền quốc gia Việt Nam: là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam

Về đầu trang

Câu hỏi 3: Tên miền “.vn” bao gồm những tên miền nào

Tên miền ".vn" bao gồm:
 
a) Tên miền ".vn" cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;
b) Tên miền ".vn"  cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính;
c) Tên miền ".vn" cấp 2 dùng riêng;
d) Tên miền ".vn" cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.

Về đầu trang

Câu hỏi 4. Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực bao gồm những đuôi tên miền nào?

a). COM.VN : Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.
b). BIZ.VN : dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN).
c). EDU.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
d) .GOV.VN : Dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
đ) . NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
e) . ORG.VN : Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
g) INT.VN dành cho các tổ chức quốc tế;
h) AC.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu;
i) PRO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao;
k) INFO.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin;
l) HEALTH.VN dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế;
m) NAME.VN dành cho các tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh... của tổ chức, cá nhân;”
“n) ID.VN: Dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng;
o) IO.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng;
p) AI.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo;q) Những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.”

Câu hỏi 5. Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là gì?

Tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu hoặc có dấu và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hanoi.vn, hànội.vn, haiphong.vn, hảiphòng.vn ...).

Về đầu trang

Câu hỏi 6: Lợi thế khi sử dụng tên miền “.vn”?

- Được pháp luật Việt Nam bảo vệ: Khoản 3, Điều 12 - Luật Công nghệ thông tin quy định: Nghiêm cấm việc giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó.

- Kỹ thuật tin cậy, an toàn: Hệ thống máy chủ tên miền “.vn” (DNS) quốc gia được giám sát 24/24 giờ với hệ thống dự phòng đảm bảo độ tin cậy, vận hành an toàn.

- Truy vấn nhanh chóng: Được quản lý, đảm bảo bởi 07 cụm máy chủ DNS đặt tại các điểm khác nhau trên toàn thế giới giúp cho việc truy vấn tên miền “.vn” được thực hiện nhanh chóng.

- Hạn chế tối đa khi mất liên lạc quốc tế: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, khi mất liên lạc quốc tế như những trường hợp đứt cáp quang biển thì liên lạc và giao dịch Internet trong nước vẫn không bị ảnh hưởng.

- Được Hệ thống trung chuyển Internet trong nước - VNIX của VNNIC phục vụ: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam được hệ thống trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tự động trung chuyển tất cả lưu lượng Internet trong nước bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

- Chăm sóc, hỗ trợ: VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền “.vn” luôn sẵn sàng trợ giúp người đăng ký sử dụng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như hành chính liên quan đến tên miền “.vn”.

- Đăng ký thuận tiện: Các chủ thể có nhu cầu đều có thể dễ dàng đăng ký tên miền “.vn” thông qua các Nhà đăng ký tên miền ".vn"  của VNNIC tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam  và ở nước ngoài với thủ tục đăng ký tên miền “.vn” đơn giản, nhanh chóng.

Về đầu trang

Câu hỏi 8. Vòng đời của một tên miền “.vn”?

Chú thích:

  • Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
  • Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký.
  • Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 25 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
  • Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Về đầu trang