BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quản lý tên miền

Các thắc mắc liên quan đến quản lý và sử dụng tên miền .VN sau khi đăng ký được giải đáp qua hệ thống các câu hỏi/đáp sau đây:

I. Duy Trì Tên Miền

Câu hỏi 1. Tôi có thể thực hiện duy trì tên miền ở đâu?
Bạn thực hiện duy trì tên miền tại Nhà đăng ký tên miền ”.vn” hiện đang quản lý tên miền của mình. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

Câu hỏi 2. Có thể duy trì tối đa tên miền trong bao nhiêu năm?
Bạn có thể duy trì tên miền tối thiểu là 1 năm, tối đa tùy vào nhu cầu của bạn.

Câu hỏi 3. Khi tên miền chưa hết hạn thì có thể duy trì tên miền được không?
Tên miền của bạn chưa hết hạn bạn vẫn có thể liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình để được tiếp tục gia hạn.

Câu hỏi 4. Khi tên miền hết hạn thì tôi có được đóng phí gia hạn cho tên miền nữa không?
 Kể từ ngày tên miền hết hạn, bạn có thêm 25 ngày nữa để thực hiện đóng phí gia hạn cho tên miền. Sau khoảng thời gian này, tên miền sẽ bị thu hồi, bạn không thể đóng phí duy trì cho tên miền được nữa.

Câu hỏi 5. Nếu tôi không nộp phí duy trì thì lúc nào tên miền bị thu hồi?
Nếu bạn không nộp phí duy trì thì sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ được đưa vào trạng thái xử lý thu hồi. Sau khi xem xét thấy các tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn”, tên miền sẽ được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Câu hỏi 6. Tên miền của tôi bị tạm ngừng hoạt động khi hết hạn do chưa đóng phí duy trì, vậy sau khi đóng phí duy trì bao nhiêu lâu thì tên miền sẽ được hoạt động trở lại?
Khi NĐK thực hiện gia hạn cho tên miền của bạn thì trạng thái hoạt động của tên miền sẽ được khôi phục trong thời gian 30 phút. Tuy nhiên việc hoạt động ổn định của tên miền cần tối đa là 24 giờ.

Câu hỏi 7. Tôi đãđóng phí duy trì tên miền trong nhiều năm. Nay tôi không còn nhu cầu sử dụng tên miền nữa tôi có được hoàn lại phí duy trì tên miền đã đóng không? Vì sao?
Phí và lệ phí được áp dụng theo quy định của Nhà nước theo Pháp lệnh về Phí và lệ phí, mức cụ thể thực hiện theo Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Do vậy, khi bạn đã thực hiện đóng phí duy trì cho tên miền nhưng không còn nhu cầu sử dụng thì bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản phí này.

Câu hỏi 8. Khi tôi đóng phí duy trì thì thời gian hết hạn của tên miền được tính như thế nào? Có phải lại được tính từ thời điểm tôi đóng tiền hay không?
Ngày hết hạn mới của tên miền sẽ là ngày hết hạn hiện tại cộng thêm số năm tương ứng với số năm đã yêu cầu duy trì.

Câu hỏi 9. Tôi đã đóng phí duy trì tên miền abcd.vn 10 năm, tuy nhiên Công ty TNHH A (đại lý của Nhà đăng ký) chỉ thực hiện duy trì tên miền 5 năm dẫn đến khi hết 5 năm, tên miền  tôi đã đăng ký bị thu hồi và bị một chủ thể khác (Ông Nguyễn Văn B) đăng ký sử dụng. Mong VNNIC giúp đỡ tôi các thủ tục để tôi đăng ký lại tên miền của mình?
Đối với trường hợp này của bạn VNNIC không thể can thiệp để hỗ trợ bạn lấy lại tên miền vì:
Việc đăng ký, sử dụng tên miền được thực hiện theo nguyên tắc “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Do tên miền này chỉ được đại lý duy trì 5 năm và bạn không kiểm soát việc đó nên hết 5 năm tên miền sẽ bị thu hồi. Sau thời điểm này, việc  Ông Nguyễn Văn B đăng ký, sử dụng tên miền khi tên miền đang ở trạng thái tự do là hoàn toàn phù hợp với thực tế và trình tự, thủ tục đăng ký tên miền quốc gia “.vn” hiện hành.
Vấn đề của bạn với Công ty TNHH A thuộc về lĩnh vực tranh chấp thương mại giữa hai bên, VNNIC không thể can thiệp giải quyết được. Một số lời khuyên dành cho bạn:
- Khi đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” bạn hãy liên hệ với một trong số các Nhà đăng ký của VNNIC, trong trường hợp có bất cứ vấn đề gì liên quan đến quyền lợi chủ thể, Nhà đăng ký quản lý tên miền sẽ có trách nhiệm giải quyết.
- Sau khi đóng phí duy trì cho tên miền của mình, để xác thực số năm tên miền được duy trì là bao nhiêu năm, bạn lưu ý kiểm tra thông tin tại hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn để biết thông tin chi tiết. Trong trường hợp Nhà đăng ký không thực hiện gia hạn đúng số năm như bạn yêu cầu thì bạn liên hệ ngay với Nhà đăng ký đó để được giải quyết thích đáng, tránh trường hợp bị mất tên miền đáng tiếc như trên.

II. Thay Đổi chủ thể tên miền

Câu hỏi 1. Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?
Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:
Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thay đổi tên chủ thể tên miền. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn .
Nhà đăng ký sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục với mục đích xác thực chủ thể tên miền để hỗ trợ bạn trong việc cập nhật thông tin.

Câu hỏi 2. Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT và sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, các trường hợp được phép thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:
a) Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
b) Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền; 
c) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc có hoạt động mua bán doanh nghiệp, góp vốn, cổ phần giữa các doanh nghiệp hoặc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ giữa công ty mẹ, công ty con dẫn tới sự thay đổi về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền;
d) Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu hỏi 3. Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?
Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn.

Câu hỏi 4. Thay đổi tên chủ thể tên miền có mất phí không?
Việc đổi tên chủ thể tên miền theo quy định là miễn phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK nơi bạn đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí khi bạn thay đổi tên chủ thể tên miền.

III. Thay Đổi Thông Tin Tên Miền

Câu hỏi 1: Tôi có thể thay đổi những thông tin nào của tên miền?

Bạn có thể thay đổi các thông tin liên hệ của tên miền đăng ký bao gồm: địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; cập nhật máy chủ DNS của tên miền.

Câu hỏi 2: Để thay đổi thông tin tên miền tôi cần làm thủ tục gì?

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hỗ trợ cập nhật thông tin. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

Nhà đăng ký sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục với mục đích xác thực chủ thể tên miền để hỗ trợ bạn trong việc cập nhật thông tin.

Câu hỏi 3: Tôi không muốn hiển thị các thông tin cá nhân: số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, tôi có thể đăng ký ẩn các thông tin này được không?

Khi đăng ký tên miền “.vn” bạn sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin như: họ và tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND/hộ chiếu. Tuy nhiên, chỉ có các thông tin về chủ thể phục vụ cho việc quản lý như tên miền; ngày đăng ký, ngày hết hạn; tên chủ thể; Nhà đăng ký quản lý tên miền; thông tin về máy chủ tên miền chuyển giao mới được hiển thị công khai trên mạng Internet thông qua hệ thống Whois Việt Nam cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn và các hệ thống Whois Việt Nam cung cấp bởi các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Như vậy, các thông tin mà bạn không muốn hiển thị sẽ được Nhà đăng ký lưu giữ trong hồ sơ đăng ký tên miền của bạn để cung cấp cho cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết chứ không hiển thị công khai, bạn sẽ không phải lo lắng về điều này nữa.

Câu hỏi 4: Thay đổi thông tin tên miền có mất phí không?

Việc thay đổi thông tin tên miền không phải trả phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí bạn khi bạn thông tin tên miền.

Câu hỏi 5: Tại sao tôi phải cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền?

Theo quy định, Chủ thể tên miền có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký tên miền theo quy  định, đồng thời  chịu trách nhiệm quản lý thông tin tên miền của mình. Trong trường hợp chủ thể cung cấp thông tin không chính xác dẫn tới việc cơ quan quản lý không liên hệ và xác thực được thì tên miền sẽ bị xem xét để thu hồi. Do vậy, mỗi khi có sự thay đổi thông tin, chủ thể có trách nhiệm thông báo, cập nhật thông tin bằng cách liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ.

IV.  Thay Đổi Máy Chủ DNS

Câu hỏi 1: DNS là gì?

DNS là chữ viết tắt của Domain Name Server, là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Khi bạn gõ một địa chỉ Web lên trình duyệt, thì nó sẽ truy cập đến một máy chủ  để tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ Web, từ đó mới có thể truy cập đến trang Web mà bạn yêu cầu. Bạn tưởng tượng nếu Web Hosting giống như nhà bạn và Domain name (tên miền) giống như địa chỉ thì DNS giống như bản đồ. Giúp xác định vị trí ngôi nhà của bạn khi có địa chỉ.

Câu hỏi 2: Tôi được đăng ký tối thiểu và tối đa bao nhiêu DNS cho 1 tên miền?

Bạn được đăng ký tối thiểu là 02, tối đa là 13 máy chủ DNS cho 1 tên miền.

Câu hỏi 3: Tôi đăng ký làm Website, email hay hosting ở đâu? VNNIC có cho đăng ký các dịch vụ này không?

Bạn hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ này để được tư vấn, hỗ trợ thêm. Bạn lưu ý VNNIC không cung cấp các dịch vụ gia tăng trên tên miền.

Câu hỏi 4: Tôi không nhớ tài khoản quản trị CPanel để khai báo các bản ghi tên miền cấp dưới của tên miền làm sao để được cấp lại?

Bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đang quản lý máy chủ DNS tên miền của bạn để được hỗ trợ.

Câu hỏi 5: Tôi không nhớ tài khoản/mật khẩu quản trị tên miền của mình. Làm sao để tôi được cấp lại?

Trong trường hợp bạn mất tài khoản/mật khẩu quản trị nội dung website, quản trị mail… của mình, bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đang quản lý dịch vụ tên miền của bạn để được hỗ trợ.

Trong trường hợp bạn mất tài khoản/mật khẩu quản trị tên miền của mình, bạn hãy liên hệ với Nhà đăng ký đang quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ.

V.  Hoàn Trả Tên Miền

Câu hỏi 1: Để hoàn trả tên miền cần phải làm những thủ tục gì?

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền “.vn” nữa, bạn hãy thực hiện các thủ tục để hoàn trả tên miền như sau:

- Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hướng dẫn, hỗ trợ. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục với Nhà đăng ký để NĐK tiến hành thu hồi tên miền.

Câu hỏi 2: Có thể hoàn trả tên miền khi tên miền đang hết hạn?

Bạn có thể nộp đơn hoàn trả tên miền khi tên miền hết hạn, nhưng không quá 25 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn.
 
Bạn không thể hoàn trả tên miền trong các trường hợp sau:
 
- Đang trong quá trình xử lý vi phạm, chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
- Đang trong quá trình xử lý tranh chấp.
 
- Đang trong quá trình xử lý chuyển đổi NĐK.
 
- Đang trong quá trình xử lý thu hồi. 

Câu hỏi 3: Có thể hoàn trả tên miền để đăng ký một tên miền khác thay thế mà không mất phí đăng ký, duy trì tên miền mới không?

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền “.vn” bạn có thể hoàn trả tên miền cho các cơ quan quản lý tên miền bằng cách liên hệ cho Nhà đăng ký hiện đang quản lý tên miền của bạn để được hướng dẫn thủ tục trả lại tên miền. Đối với tên miền .VN thì phí và lệ phí tên miền được xem như một khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước do đó khi bạn không sử dụng tên miền “.vn” nữa bạn không được hoàn phí để đóng phí đăng ký, duy trì cho một tên miền khác.

Câu hỏi 4: Sau khi hoàn trả tên miền của mình, tôi muốn đăng ký lại tên miền đó với tên chủ thể khác thì VNNIC có thể đảm bảo chắc chắn tôi đăng ký lại tên miền đó được không? 

Sau khi bạn hoàn trả tên miền, VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. Theo nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” là bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước nên khi có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đăng ký trước bạn thì bạn sẽ không đăng ký được tên miền này nữa.

Câu hỏi 5: Tôi nhờ Công ty A đăng ký tên miền  để cho tôi sử dụng (tên miền đã được sử dụng 2 năm, do Công ty A làm chủ thể). Bây giờ Công ty A đã phá sản và tôi không thể liên hệ được với Công ty A, tên miền của tôi đến ngày 01/11/2015 là sẽ hết hạn, VNNIC có thể thu hồi tên miền này vào ngày 01/11/2015 để tôi có thể đăng ký lại tên miền luôn được không?

Việc tạm ngừng, thu hồi tên miền do không đóng phí sẽ được thực hiện tự động trên hệ thống DNS quốc gia. VNNIC không can thiệp để thực hiện việc thu hồi tên miền ngay vào ngày hết hạn như theo đề nghị của bạn được vì VNNIC chưa nhận được đề nghị hoàn trả tên miền của chủ thể là Công ty A. Như vậy, sau 25 ngày kể từ ngày tên miền này hết hạn sử dụng, tên miền không đóng phí duy trì sẽ chuyển sang trạng thái chờ xử lý thu hồi và được thu hồi theo vòng đời. VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Câu hỏi 6: Một tên miền “.vn” đã được Công ty chúng tôi đăng ký và sử dụng từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, khi đến hạn nộp phí duy trì tên miền, do Công ty không nhớ hạn nộp phí duy trì tên miền dẫn đến việc có một chủ thể khác đăng ký sử dụng tên miền này. Vậy, Công ty chúng tôi phải làm gì trong trường hợp này, VNNIC có thể giúp Công ty tôi đòi lại tên miền được không?

Theo quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành, nguyên tắc đăng ký và sử dụng tên miền ".vn" là "bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước, được quyền sử dụng trước". Do vậy, khi tên miền ở trạng thái tự do, chưa có chủ thể nào đăng ký thì việc đăng ký sử dụng tên miền của chủ thể mới là tuân thủ đúng theo trình tự thủ tục quy định hiện hành.

VI. Chuyển Đổi Nhà Đăng Ký

Câu hỏi 1: Tên miền được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

Chủ thể có thể chuyển đổi NĐK tên miền sau 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới và trước 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng. 

Câu hỏi 2: Thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký tên miền thế nào?

Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn cần thực hiện các bước sau:

- Lựa chọn và liên hệ với Nhà đăng ký muốn chuyển đến (NĐK mới) để xác nhận đồng thuận, hoàn thiện các hồ sơ có thể có theo quy định của NĐK.

- Liên hệ với Nhà đăng ký hiện tại để xác thực đồng thuận cho việc chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền của mình.  NĐK hiện tại sẽ cung cấp cho bạn đoạn mã xác thực, bạn sẽ dùng mã này để cung cấp cho NĐK mới.

- Sau khi tên miền đã được chuyển đổi NĐK thành công, bạn kiểm tra thông tin NĐK quản lý tên miền của mình qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn.

Câu hỏi 3: Tại sao NĐK đang quản lý tên miền bắt buộc tôi phải nộp phí duy trì khi chuyển đổi NĐK?

Theo quy định, tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng. Theo chúng tôi, bạn nên kiểm tra lại ngày hết hạn của tên miền, nếu tên miền của bạn nằm trong khoảng thời gian 30 ngày này thì bạn cần phải nộp phí duy trì trước mới có thể chuyển đổi NĐK.

Câu hỏi 4: Tôi đã thực hiện duy trì tên miền tại Nhà đăng ký cũ, vậy sau khi sang Nhà đăng ký mới tôi có cần phải duy trì tên miền nữa không?

Sau khi chuyển đổi NĐK, thông tin về ngày hết hạn của tên miền sẽ không thay đổi. Như vậy, việc duy trì tên miền tại NĐK mới là không bắt buộc, bạn có thể thực hiện duy trì tại NĐK mới tùy theo nhu cầu của mình.

Câu hỏi 5: Chuyển đổi NĐK quản lý tên miền có mất phí không?

Việc chuyển đổi NĐK quản lý tên miền sẽ không phải trả phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản mất phí khi thực hiện chuyển đổi NĐK quản lý tên miền.

Câu hỏi 6: Khi chuyển đổi nhà đăng ký, tên miền của tôi có bị gián đoạn không?

Quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tên miền. 

Câu hỏi 7: VNNIC có hỗ trợ cung cấp mã xác thực tên miền cho chủ thể không?

Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm: Chủ thể tên miền, NĐK đang quản lý tên miền và NĐK mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến. VNNIC không can thiệp vào quá trình chuyển đổi NĐK này. Vì vậy, VNNIC không cung cấp mã xác thực tên miền cho chủ thể. Bạn vui lòng liên hệ NĐK đang quản lý tên miền để được hỗ trợ về mã xác thực tên miền.