BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký, sử dụng Tên miền tiếng Việt

01. Đối tượng nào được đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt?

02. Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn có được không?

03. Tại sao có những cụm từ hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng khi gắn với .VN lại không được coi là tên miền tiếng Việt?

04. Quy định về việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

05. Tra cứu thông tin về TMTV như thế nào?

06. Các  Nhà đăng ký tên miền không dấu .vn có  tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt không?

 

1. Đối tượng nào được đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt?

Mọi cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đều được quyền đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt.

Về đầu trang

2. Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn có được không?

Theo quy định tại của Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bạn có thể đăng ký tên miền có dấu dưới đuôi tên miền ".VN" hoặc dưới tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu hoặc có dấu và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hanoi.vn, hànội.vn, haiphong.vn, hảiphòng.vn ...).
Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, VNNIC  chỉ cấp quyền sử dụng đối với loại tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng (ví dụ nguyễnvănA.vn, …) và dưới các tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu  (ví dụ nguyễnvănA.com.vn, nguyễnvănA.pro.vn …). 
 Vì vậy, theo như câu hỏi, bạn có thể đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn nhé.

Về đầu trang

3. Tại sao có những cụm từ hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng khi gắn với .VN lại không được coi là tên miền tiếng Việt?

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, “Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền “.vn”.”

Hơn nữa, theo nguyên tắc đầu tiên, tên miền tiếng Việt phải là cụm từ, ngữ chứa ít nhất một ký tự tiếng Việt có dấu trong bảng mã tiếng Việt( â; ă; ơ, ê, đ; ò; ..), các ký tự kết hợp với nhau tạo nên một tên miền rõ nghĩa trong tiếng Việt. Do vậy, rất nhiều tên miền có thể có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt. VD: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v...

Lưu ý: Tên miền phải rõ nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt, không được viết tắt toàn bộ tên miền.

Về đầu trang

04. Quy định về việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

- Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
- Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;
c) Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...);
d) Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;
đ) Đối với tên miền “.vn” đăng ký: Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”. Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt và các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền chấp nhận không phân biệt viết hoa hay viết thường. Được chứa dấu gạch nối nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối đi liền nhau trong tên miền. Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);
e) Không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
g) Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.”
Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

05.  Tra cứu thông tin về TMTV như thế nào?

Bạn vui lòng truy cập địa chỉ http://vnnic.vn/whois-information để tra cứu thông tin.

Khi đó, bạn sẽ có được những thông tin liên quan đến tên miền đã tra cứu như: Tên chủ thể; Địa chỉ của chủ thể; Ngày đăng ký tên miền; Ngày hết hạn của tên miền.

06.  Các Nhà đăng ký tên miền không dấu .vn có tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt không?

Hiện nay, tất cả các Nhà đăng ký tên miền .VN trong nước đều cung cấp các dịch vụ đăng ký, duy trì thúc đẩy sử dụng tên miền .VN (không có dấu và có dấu).
Tên miền có dấu .VN (TMTV) cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua hệ thống các Nhà Đăng Ký. Thông tin về các Nhà đăng ký được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang