Đại diện VNNIC tham gia Ban Điều hành của Hiệp hội các tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APTLD) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đại diện VNNIC tham gia Ban Điều hành của Hiệp hội các tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APTLD)

Tại phiên họp thường niên thứ nhất vào đầu Quý 1 năm 2018 (APTLD 73) tại Nepal, các thành viên Hiệp hội các tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APTLD) đã tín nhiệm đề cử và bầu cử, bổ nhiệm ông Lê Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vào Ban Điều hành APTLD. Ban Điều hành có vai trò quan trọng trong việc kết nối các thành viên, điều phối các hoạt động của Hiệp hội và định hướng xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet. Việc tham gia vào Ban Điều hành APTLD cho thấy một bước chuyển mới trong vai trò quốc tế của VNNIC, góp phần nâng cao ảnh hưởng của Việt Nam tới các diễn đàn quốc tế trong lĩnh vực liên quan đến tài nguyên Internet.

Các thành viên tham dự phiên họp APTLD lần thứ 73

Diễn đàn APTLD với mục tiêu định hướng, tạo lập, trao đổi, chia sẻ các chính sách, phương án, kinh nghiệm, quản lý, phát triển đối với tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD). Từ năm 2001, VNNIC đã chính thức trở thành thành viên của APTLD, tham gia tích cực trong các hoạt động của Hiệp hội và được ghi nhận, đánh giá cao từ Ban Điều hành APTLD cũng như từ các thành viên khác trong Hiệp hội. VNNIC đã ghi dấu ấn quan trọng trong cộng đồng các nước châu Á - Thái Bình Dương về vai trò tổ chức Phiên họp APTLD lần thứ 71 tại Việt Nam, về những  đề xuất cải tiến chương trình hoạt động của Hiệp hội cũng như các đóng góp chính sách, chuyên môn, sáng kiến của Việt Nam vào tăng trưởng tên miền Internet trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

 

Cuộc họp đầu tiên của Ban điều hành APTLD nhiệm kỳ 2018 -2020

Ngay sau kỳ họp thường niên APTLD 73, ông Lê Nam Trung cùng các đồng nghiệp trong Ban điều hành APTLD nhiệm kỳ 2018 - 2020 đã tiến hành nhóm họp về chương trình công tác trong thời gian tới nhằm nâng cao vị thế hoạt động của Hiệp hội đối với cộng đồng Internet toàn cầu và thúc đẩy phát triển Internet tại các quốc gia thành viên. Với cương vị là thành viên của Ban điều hành APTLD, VNNIC sẽ tham gia tích cực, sâu rộng hơn nữa vào các hoạt động của Hiệp hội, phát huy tối đa vai trò của mình trong việc định hướng, xây dựng chính sách quản lý tài nguyên Internet sao cho phù hợp với lợi ích cộng đồng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và của Việt Nam nói riêng.