BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đoàn Cơ quan Quốc gia về Bưu chính Viễn thông Lào do Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Padapher Sayakhot dẫn đầu sang thăm và làm việc với VNNIC (26/12/2008)

Ngày 25/12/2008, trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Lào về nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, đoàn Cơ quan Quốc gia về Bưu chính, Viễn thông Lào (NAPT) do Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Padapher Sayakhot dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trung tâm VNNIC. Trong buổi làm việc, VNNIC đã báo cáo với đoàn tình hình phát triển Internet nói chung của Việt Nam, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển, quản lý Internet tại mỗi nước. Cũng tại buổi làm việc, VNNIC đã chia sẻ với đoàn những kinh nghiệm trong công tác quản lý tài nguyên Internet quốc gia, các vấn đề phát sinh khi tham gia các tổ chức quốc tế về tài nguyên Internet. Buổi làm việc giữa VNNIC và Cơ quan Quốc gia về Bưu chính Viễn thông Lào đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống Việt - Lào, giúp hai cơ quan kết hợp ngày càng chặt chẽ hơn trong công tác quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên Internet.