Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến những quy định mới về quản lý tên miền tại Việt Nam (22/5/2018) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến những quy định mới về quản lý tên miền tại Việt Nam (22/5/2018)

Tiếp nối Hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tại Hà Nội. Hội nghị được chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; tập trung phổ biến nội dung về quản lý tên miền tại Việt Nam, các quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT khu vực phía Bắc, các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và thông tin điện tử, các Nhà đăng ký tên miền, các đại lý Nhà đăng ký tên miền và các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.

Vào ngày 01/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ngày 10/5/2018, Bộ TT&TT đã thực hiện hợp nhất hai Nghị định trên thành Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT). Điểm đáng lưu ý trong Nghị định đó là các quy định liên quan đến quản lý tên miền tại Việt Nam bao gồm các nội dung:

Đưa các nội dung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền. VN từ Thông tư lên Nghị định cho phù hợp quy định của Luật Đầu tư

Nghị định mới đã được đưa vào những nội dung liên quan đến điều kiện và thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.VN”; thủ tục hành chính liên quan tới báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng thời bãi bỏ các nội dung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại Thông tư để đảo bảo sự đồng bộ, đẩy đủ và nhất quán với các quy định của Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp. (Chi tiết tham khảo tại Điều 14, Điều 15 của Nghị định hợp nhất).

Bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao  (New gTLD)

New gTLD là tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) được Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN mở rộng cấp phát trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân trên thế giới theo chương trình mở rộng đuôi tên miền dùng chung cấp cao nhất của ICANN (chương trình New gTLD). Việc phát triển Chương trình đăng ký tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD) đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xung đột về quyền lợi và tác động tới chính sách quản lý của các quốc gia trong đó có Việt Nam, như: xung đột quyền lợi quốc gia Việt Nam từ các tên miền New gTLD; khả năng xung đột quyền lợi quốc gia từ mở rộng cấp phát các tên miền cấp 2 dưới New gTLD. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP quy định các nội dung về tiêu chí, nguyên tắc là sở cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD; đồng thời quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi quốc gia liên quan tới tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD. (Chi tiết tham khảo tại Điều 12a, Nghị định hợp nhất).

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã nhấn mạnh về trách nhiệm của Bộ TT&TT trong việc chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định các yêu cầu đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD; thực hiện biện pháp phản đối tới ICANN hoặc các tổ chức quản lý tên miền cấp cao quốc tế trong trường hợp các tổ chức này cho đăng ký, sử dụng các tên miền có thể xâm phạm lợi ích quốc gia.  

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam cũng giải đáp những thắc mắc của đại biểu tham dự về việc đăng ký tên miền New gTLD và xu hướng phát triển của tên miền New gTLD tại Việt Nam. Theo đó, New gTLD là xu hướng phát triển tất yếu trong ngành công nghiệp tên miền thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Như Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã nêu rõ, việc đăng ký và sử dụng tên miền New gTLD sẽ chịu sự quản lý của Bộ TT&TT theo các quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Hiền - PGĐ VNNIC trình bày các quy định liên quan đến quản lý tên miền tại Việt Nam

Nghị định 27/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Chi tiết Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT) tại đây.