BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia hoàn thành vượt mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Để tổng kết hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2019), Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 đã tổ chức cuộc họp ban ngày 26/12/2019. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Công tác cũng trao đổi, thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 trong năm 2020 và đề xuất các hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải – Trưởng Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia chủ trì điều hành cuộc họp

Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Theo nội dung báo cáo của ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác, kết quả triển khai IPv6 của Việt Nam đã vượt yêu cầu, mục tiêu đặt ra của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Mạng Internet Việt Nam đã chuyển đổi hoàn toàn sang địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, hoạt dộng an toàn, ổn định. Theo thống kế của Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC), tỷ lệ ứng dụng IPv6 Việt Nam đạt khoảng 20%, đứng thứ 2 ASEAN, thứ 8 toàn cầu với hơn 21 triệu người sử dụng IPv6. Thời điểm tháng 5, tháng 6/2019, Việt nam đã vượt Malaysia, Nhật Bản để đứng thứ nhất khu vực ASEAn và thứ 5 toàn cầu trong ứng dụng công nghệ mới IPv6.

Ông Trần Minh Tân, Phó Trưởng Ban Công tác báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Về khối doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP), đi động lớn đều đã sẵn sàng chuyển đổi IPv6 cho mảng hạ tầng, dịch vụ. Trong đó, ba doanh nghiệp lớn Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT và FPT Telecom đóng góp tới hơn 95% tổng lưu lượng IPv6 của Internet Việt Nam. Hiện Việt Nam đã có hơn 10 triệu thuê bao FTTH hoạt động tốt với IPv6, trong đó có 4,2 triệu thuê bao Viettel, 4 triệu thuê bao VNPT và 1,5 triệu thuê bao của FPT Telecom. Tổng số thuê bao di động chạy ổn định trên nền tảng IPv6 là 24,4 triệu thuê bao (11,4 triệu thuê bao Viettel, 10 triệu thuê bao Mobifone và 3 triệu thuê bao Vinaphone.

Trong báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, ông Trần Minh Tân cũng nêu ra một số nội dung còn hạn chế trong kết quả ứng dụng triển khai IPv6 tại Việt Nam, gồm mức độ ứng dụng IPv6 còn thấp ở khối các doanh nghiệp nội dung và khối cơ quan nhà nước. Hiện tại, một số cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã chuyển đổi thành công IPv6 cho hệ thống ứng dụng CNTT, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến sang IPv6, tiêu biểu như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, các Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, Sở Thông tin và Truyền thông Long An, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai,… Các khác đang từng bước xây dựng kế hoạch, thử nghiệm, chuyển đổi sang IPv6 trong thời gian tới.

Từ những kết quả thực tế trong công tác chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, Trưởng Ban Công tác nhận định Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn tất Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Thứ trưởng đánh giá nỗ lực của các thành viên Ban Công tác đã phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chuyển đổi Internet Việt Nam từ IPv4 sang IPv6, đảm bảo hoạt động Internet Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định.  

Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Với việc hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, ông Trần Minh Tân, đại diện Thường trực Ban Công tác đưa ra một số đề xuất để triển khai các hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo, tập trung hỗ trợ khối cơ quan nhà nước, mảng nội dung số với một số nội dung công tác trọng tâm như: đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Internet Việt Nam tiếp tục là đầu mối của Bộ chủ trì, theo dõi, hỗ trợ, đào tạo về IPv6, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong công tác chuyển đổi IPv6; chủ trì nhiệm vụ thúc đẩy triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước thông qua thực hiện Chương trình hỗ trợ triển khai IPv6 cho cơ quan nhà nước – IPv6 For Gov,... Đồng thời, Thường trực Ban Công tác cũng đề xuất Bộ giao Cục Tin học hoá phối hợp VNNIC đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 cho cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 trong tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước và yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong khung kiến trúc Chính phủ điện tử; Cục Bưu điện Trung ương sẽ tiếp tục chủ trì triển khai IPv6 cho mạng Truyền số liệu chuyên dùng,...

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải kết luận một số công tác cần triển khai tiếp theo  hướng tới Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Nhằm chính thức công bố hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và ghi nhận các đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong công tác thúc đẩy chuyển đổi Internet Việt Nam sang địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, các thành viên Ban Công tác đã thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, dự kiện diễn ra vào ngày 25/02/2020.