BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (15/7/2020)

Chiều ngày 15/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố Quyết định số 1189/QĐ-BTTTT ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) giữ chức Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thắng giữ chức Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam tại Hội nghị ngày 15/7/2020

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Hồng Thắng trên cương vị mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, ông Nguyễn Hồng Thắng sẽ là hạt nhân dẫn dắt Internet thế hệ hai của Việt Nam, tạo ra các giá trị mới của Internet để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và người sử dụng trong kỷ nguyên số. Nếu Internet thế hệ trước chỉ là kết nối, chia sẻ người với người thì Internet thế hệ mới phải kết nối “vật với vật”. VNNIC cần tận dụng hạ tầng Internet thiết yếu của quốc gia để tạo nên những dịch vụ mới, hỗ trợ kết nối không chỉ các doanh nghiệp Internet mà hàng triệu tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam khác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, với cương vị mới đồng thời cũng là cán bộ gắn bó và cống hiến suốt chặng dường 20 năm thành lập và phát triển của VNNIC, ông Nguyễn Hồng Thắng ý thức được những trọng trách và thách thức của VNNIC trong giai đoạn tới và cam kết sẽ nỗ lực, phấn đấu hết sức mình, xây dựng VNNIC tiếp bước thành công với tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, cung cấp các dịch vụ thông tin, Internet mới phục vụ cộng đồng, thúc đẩy phát triển an toàn Internet Việt Nam; đóng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của Bộ và của ngành TT&TT.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị: