BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình làm việc song phương giữa Trung tâm Internet Việt Nam và Cơ quan quản lý Internet và An toàn mạng Hàn Quốc

Ngày 14/06/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cơ quan quản lý Internet và An toàn mạng Hàn Quốc (KISA) gặp gỡ, làm việc song phương. Hai đơn vị trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời gian vừa qua, thảo luận, định hướng nội dung, chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Kể từ năm 2003, Trung tâm Internet Việt Nam và Trung tâm thông tin mạng Hàn Quốc đã có mối quan hệ phối hợp gắn bó, hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên Internet quốc gia. Các hoạt động hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quản lý tài nguyên Internet đã được nâng tầm, mở rộng phạm vi thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cơ quan quản lý Internet và An toàn mạng Hàn Quốc (KISA) từ năm 2015. Hoạt động hợp tác, trao đổi song phương được thực hiện hàng năm, đem lại giá trị thực tiễn trong công tác của hai đơn vị. Có thể kể đến một số hoạt động như: Chia sẻ chính sách, kinh nghiệm phát triển tên miền ccTLD, IP, ASN;  Hợp tác nghiên cứu nâng cao chất lượng, an toàn hệ thống DNS quốc gia; Ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế, hoạt động phát triển cộng đồng,…

Tham dự cuộc họp, ông Lê Ngọc Đức – Chủ tịch hội đồng quản lý VNNIC và bà Kwon Hyun O – Phó Chủ tịch KISA đều đánh giá sự nỗ lực của hai bên trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, triển khai các hoạt động thực tiễn đóng góp cho sự phát triển tài nguyên Internet nói riêng và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Hàn Quốc nói chung. 

 

Ông Lê Ngọc Đức – Chủ tịch hội đồng quản lý VNNIC và bà Kwon Hyun O – Phó Chủ tịch KISA phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc chiều ngày 14/06/2023, trên tinh thần trao đổi cởi mở các thông tin về hoạt động của hai bên, VNNIC và KISA đánh giá cao, ghi nhận các giá trị đem lại từ các hoạt động phối hợp hai đơn vị. Hai bên cam kết sẽ nâng tầm, mở rộng phạm vi và hoạt động hợp tác, tập trung vào các vấn đề: ứng dụng công nghệ; quản lý tài nguyên Internet và thông qua đó, quản trị Internet an toàn, thông minh; phát triển, dẫn dắt, đưa lại giá trị cho cộng đồng.

VNNIC và KISA dự kiến tái ký MoU vào tháng 9 năm 2023, phù hợp với định hướng phát triển của VNNIC và KISA trước xu hướng phát triển Internet thế hệ mới.