BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình làm việc song phương giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Trung tâm thông tin mạng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)

Ngày 7/8/2023, chương trình làm việc song phương giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Trung tâm thông tin mạng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) được triển khai tại trụ sở APNIC, Brisbane – Úc. Đại diện Lãnh đạo hai tổ chức đã trao đổi, đánh giá lại các kết quả đạt được trong hợp tác song phương giai đoạn vừa qua, thảo luận, thống nhất, củng cố chiến lược hợp tác phát triển trong giai đoạn mới giữa hai đơn vị có vai trò quan trọng (NIC quốc gia – VNNIC và NIC khu vực – APNIC) nhằm phát huy tối đa kết quả hợp tác, phục vụ công tác quản lý tài nguyên Internet nói riêng, thúc đẩy phát triển hoạt động Internet nói chung trong phạm vi quốc gia và cho khu vực.

APNIC là đối tác chiến lược bền lâu của VNNIC

Từ năm 2003, VNNIC đã được Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) công nhận là Tổ chức quản lý tài nguyên Internet cấp quốc gia (National Internet Registry – NIR). Kể từ thời điểm này, VNNIC đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với APNIC, phục vụ công tác quản lý tài nguyên IP/ASN quốc gia. Đến năm 2018, VNNIC và APNIC chính thức ký thỏa thuận hợp tác song phương (MoU), mở rộng phạm vi hợp tác, tăng cường chia sẻ về công nghệ, kỹ thuật liên quan đến quản lý tài nguyên Internet và phối hợp trong tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng (đào tạo, xây dựng diễn đàn kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam).

Trong suốt thời gian qua, các hoạt động hợp tác song phương được duy trì, phát triển, đóng góp thực tiễn cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, chuyên gia APNIC hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo,  hỗ trợ giảng viên, diễn giả về tài nguyên Internet, quản trị Internet, công nghệ mới cho diễn đàn công nghệ, kỹ thuật thường niên VNNIC Internet Conference, VNIX-NOG, Giao ban thành viên địa chỉ IP. Hai bên thường xuyên Chia sẻ thông tin chính sách, chiến lược thúc đẩy phát triển, công nghệ mới phục vụ triển khai IPv6, nâng cao an toàn định tuyến và phát triển các hệ thống quản lý tài nguyên Internet Việt Nam (WHOIS, IRR, RPKI,…).

Với vai trò Tổ chức quản lý IP/ASN cấp quốc gia (NIR) tại Việt Nam, VNNIC tham gia tích cực hoạt động của khu vực trên các lĩnh vực. Năm 2020, đại diện VNNIC được APNIC và cộng đồng tín nhiệm bầu làm Chủ tịch diễn đàn NIR SIG (nhiệm kỳ 2021 – 2023), nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Đối với cộng đồng trong nước, với việc phát huy vai trò NIR, VNNIC hỗ trợ tối đa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong quản lý, sử dụng tài nguyên IP/ASN, làm cầu nối giữa tổ chức quản lý khu vực và cộng đồng Internet Việt Nam, đưa nguồn lực quốc tế hỗ trợ cộng đồng trong nước thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông.

 

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam tới thăm và làm việc tại APNIC

Trao đổi trong chương trình làm việc song phương, đại diện Lãnh đạo hai tổ chức: Ông Nguyễn Hồng Thắng - Giám đốc VNNIC, Ông Paul Wilson – Giám đốc APNIC đánh giá cao mối quan hệ chiến lược, bền chặt của hai tổ chức trong giai đoạn vừa qua. Các hoạt động chung của hai đơn vị đã đem lại các kết quả thực tiễn trong công tác quản lý, phát triển tài nguyên Internet, hỗ trợ thúc đẩy, phát triển hoạt động mạng, dịch vụ tại Việt Nam và cho khu vực.

Bên cạnh chương trình làm việc song phương, trong khoảng thời gian từ ngày 07 – 17/8/2023, theo đề nghị của APNIC, VNNIC cử cán bộ kỹ thuật sang trụ sở APNIC tham gia chương trình đào tạo về “Kiến trúc, công nghệ xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên số của NIR theo tiêu chuẩn quốc tế”. Chương trình đào tạo được các chuyên gia của APNIC xây dựng theo trao đổi, đặt hàng từ VNNIC, nội dung bao gồm các vấn đề chuyên sâu, công nghệ, tiêu chuẩn phục vụ cho xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên địa chỉ IP, số hiệu mạng tại tổ chức quản lý cấp quốc gia (NIR), áp dụng tại Việt Nam; từ đó chuẩn hóa thành quy trình ứng dụng tại các NIR khác trong khu vực.

Đẩy mạnh hợp tác chiến lược giữa VNNIC – NIC quốc gia và APNIC – NIC khu vực, phát triển cộng đồng Internet.

Tại chương trình làm việc song phương, đại diện Lãnh đạo hai tổ chức đã thảo luận, thống nhất chiến lược hợp tác phát triển trong giai đoạn mới với các nội dung cụ thể:

- Hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý tài nguyên Internet; triển khai công nghệ mới về tài nguyên Internet và đảm bảo an toàn hoạt động tài nguyên IP/ASN; quản lý, đảm bảo an toàn dữ liệu tài nguyên Internet, an toàn hoạt động Internet trong chiến lược chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số.

- Hợp tác xây dựng, phát triển cộng đồng Internet, diễn đàn công nghệ, kỹ thuật, các chương trình fellowship, các hoạt động đào tạo về tài nguyên Internet, an toàn định tuyến, công nghệ mới, quản trị Internet, từ đó tăng cường hợp tác giữa cộng đồng Internet Việt Nam với cộng đồng Internet khu vực.

- Hợp tác triển khai các sáng kiến tăng cường chia sẻ tầm nhìn, tri thức, kinh nghiệm trong việc thúc đẩy ứng dụng các công nghệ Internet mới (IPv6, RPKI,…) trong khu vực ASEAN, Việt Nam với vai trò dẫn dắt.

- Ủng hộ sáng kiến của hai bên trong các diễn đàn tài nguyên Internet, Internet quốc tế nhằm gia tăng vị thế của hai bên trên trường quốc tế.

 VNNIC và APNIC dự kiến tái ký MoU vào năm 2024, phù hợp với định hướng phát triển của VNNIC và APNIC trước xu hướng phát triển Internet thế hệ mới.