BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nâng cao an toàn khi sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .VN (30/11/2016)

Nhằm tăng cường an toàn khi sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .VN  và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tên miền .VN, trong thời gian tới, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ phối hợp với các Nhà đăng ký tên miền .VN cung cấp dịch vụ khóa tên miền (Registry Lock) cho chủ thể sử dụng tên miền quốc gia .VN.

Registry Lock là dịch vụ khóa tên miền ở cấp độ Registry (đơn vị quản lý tên miền) nhằm hạn chế các tác động cập nhật không mong muốn đối với tên miền với mục đích bảo vệ tên miền trước các nguy cơ tấn công vào tên miền (domain name hijacking), thay đổi thông tin liên hệ hoặc can thiệp thay đổi máy chủ DNS chuyển giao làm ảnh hưởng tới sự hoạt động ổn định của tên miền và các dịch vụ được cung cấp cùng với tên miền. Mọi tác động thay đổi, cập nhật liên quan đến tên miền đang sử dụng dịch vụ đều được thực hiện dưới sự phối hợp và quản lý chặt chẽ giữa Registry và các Nhà đăng ký quản lý tên miền.

Tên miền quốc gia Việt Nam .VN đang sử dụng dịch vụ Registry Lock được nhận diện qua các “cờ trạng thái” serverUpdateProhibited, serverTransferProhibited, serverDeleteProhibited khi bạn tra cứu thông tin qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền .VN được cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ Whois.vn hoặc các hệ thống Whois VN cung cấp bởi các Nhà đăng ký tên miền “.VN”.

Hiện tại, VNNIC đã triển khai cung cấp dịch vụ Registry Lock miễn phí cho các tên miền liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia được ưu tiên bảo vệ theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Trong thời gian tới, các chủ thể sử dụng tên miền quốc gia “.VN” đã có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này cho tên miền của mình thông qua các Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.