BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Phê duyệt Đề án Triển khai áp dụng tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”(31/10/2014)

Ngày 23/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 1524/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”, trong đó xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung, lộ trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam với 03 giai đoạn chính.

  • Giai đoạn chuẩn bị (2015): Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về truyền thông, nhân lực, kỹ thuật, tài chính để triển khai tiêu chuẩn DNSSEC đối với hệ thống DNS tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Giai đoạn khởi động (2016): Chính thức triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia, đồng thời xây dựng nâng cấp hệ thống DNS tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.VN”, các cơ quan Đảng, Nhà nước để kết nối thử nghiệm với hệ thống DNS quốc gia theo tiêu chuẩn DNSSEC.
  • Giai đoạn triển khai (2017): Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống DNS quốc gia, hệ thống quản lý tên miền quốc gia hoạt động an toàn, tin cậy theo tiêu chuẩn DNSSEC đáp ứng nhu cầu phát triển của Internet Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.VN”, các cơ quan Đảng, Nhà nước chính thức triển khai hệ thống DNS theo tiêu chuẩn DNSSEC và cung cấp dịch vụ sử dụng, truy vấn tên miền “.VN” theo tiêu chuẩn DNSSEC cho người sử dụng Internet tại Việt Nam

Quá trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam được thực hiện từng bước, không làm thay đổi hoạt động thông thường của hệ thống DNS, DNSSEC là phần tích hợp thêm vào hệ thống DNS, cung cấp khả năng xác thực, toàn vẹn dữ liệu bản ghi tên miền trên DNS. Trước hết cần triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia .VN, trên cơ sở đó sẽ triển khai DNSSEC trên các máy chủ DNS của các Nhà đăng ký tên miền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DNS Hosting; cơ quan Đảng, Nhà nước, chủ sở hữu tên miền .VN; hệ thống DNS của các ISP; trong đó chủ yếu được phân loại thành 2 nhóm như sau:

  • Nhóm ký số dữ liệu tên miền (Signing) bao gồm: các Registry, Registrar, DNS Hosting Provider, các chủ sở hữu tên miền (có hoặc không có hệ thống DNS): triển khai trên hệ thống Authotitative DNS.
  • Nhóm kiểm tra tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu tên miền (Validation): Các ISP, nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên di động (Mobile Operator), tổ chức, doanh nghiệp: triển khai trên hệ thống DNS Caching.

Đối với người dùng Internet: việc triển khai DNSSEC là hoàn toàn trong suốt, xác thực thông qua hệ thống DNS Caching của các ISP.

Việc triển khai DNSSEC tại Việt Nam giúp đảm bảo chính xác và tin cậy trong việc sử dụng, truy vấn tên miền “.VN” thông qua việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn DNSSEC đối với các hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN” tại Việt Nam. Kết nối liên thông theo tiêu chuẩn DNSSEC giữa hệ thống DNS quốc gia, các hệ thống DNS tại Việt Nam với hệ thống máy chủ tên miền gốc (DNS ROOT) và các hệ thống DNS quốc tế. Đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách an toàn nhất.