BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quản lý, phát triển tên miền Internet thúc đẩy an toàn bền vững hoạt động mạng, dịch vụ tại Việt Nam

Ngày 20/5/2022, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động quản lý, phát triển tên miền tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, hướng dẫn cho các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam các quy định pháp luật về đăng ký, sử dụng và cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế (TMQT) tại Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trong không khí cởi mở, trao đổi các vấn đề về quản lý, phát triển tên miền Internet trên tinh thần quản lý bình đẳng, đồng bộ giữa tên miền “.vn”, tên miền quốc tế; đồng thời phát triển cơ hội hợp tác, đồng hành từ các Nhà đăng ký tên miền quốc tế trong quản lý và phát triển tên miền quốc gia “.vn”. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại 03 điểm cầu: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Đảm bảo công tác quản lý TMQT để thúc đẩy phát triển an toàn bền vững Internet Việt Nam

Hội nghị là diễn đàn trao đổi cởi mở giữa VNNIC và doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt thấu đáo và thực hiện đúng các quy định pháp luật trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT tại Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC cho biết phát triển Internet nói chung và tài nguyên Internet nói riêng cần dựa trên cơ sở đảm bảo an toàn và an toàn để thúc đẩy phát triển bền vững. Do đó, việc thúc đẩy phát triển thị trường và hoạt động kinh doanh tên miền Internet cần song hành đảm bảo với công tác quản lý để hạn chế tối đa các vụ việc vi phạm trên môi trường mạng xuất phát từ tên miền quốc tế. Việc quản lý sẽ thực hiện trên tinh thần bình đẳng, đồng bộ giữa tên miền quốc gia “.vn” và tên miền quốc tế. VNNIC sẽ đồng hành với các Nhà đăng ký tên miền quốc tế để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại Việt Nam góp phần cho sự phát triển an toàn Internet Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC phát biểu tại Hội nghị

Quản lý đồng bộ tên miền ".VN" và TMQT

Tại Hội nghị, VNNIC đã phổ biến, làm rõ các chính sách, quy định pháp luật về quản lý đăng ký sử dụng tên miền TMQT, và tư vấn các giải pháp thực tiễn qua đó giúp các NĐK TMQT tại Việt Nam nắm bắt, thực hiện đúng quy định pháp luật trong cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng TMQT, hạn chế các vi phạm trên TMQT. VNNIC và các Nhà đăng ký cũng thảo luận phương hướng hợp tác, cùng phát triển tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc quản lý đăng ký, sử dụng tên miền được thực hiện trên tinh thần công bằng, đồng bộ giữa tên miền quốc gia “.vn” và TMQT đặc biệt là quản lý thông tin hồ sơ, dữ liệu tên miền, nguyên tắc trong đăng ký sử dụng cũng như chế tài xử lý vi phạm. Việc thực hiện đúng, đủ và hiệu quả quy định quản lý là nhân tố quan trọng góp phần phát triển hoạt động Internet Việt Nam an toàn, bền vững.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chia sẻ các vấn đề còn tồn tại đối với dịch vụ xuyên biên giới cung cấp tại Việt Nam. Hiện nay, các vi phạm trên Internet xuất phát từ việc sử dụng TMQT đăng ký xuyên biên giới đang rất phổ biến, trong khi đó việc xác định chủ thể vi phạm và áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm còn gặp khó khăn. Trong thời gian tới, chế tài và biện pháp quản lý hoạt động xuyên biên giới sẽ được tăng cường để góp phần đảm bảo hơn nữa công tác quản lý, sử dụng tên miền của tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

   

Đại diện VNNIC phổ biến tại Hội nghị

VNNIC đồng hành với các Nhà đăng ký tên miền quốc tế trong quản lý và phát triển tài nguyên Internet Việt Nam

Với mục tiêu phát triển gắn với sự an toàn bền vững, VNNIC và các NĐK tên miền quốc tế đã trao đổi về các cơ hội hợp tác cởi mở để phát triển tài nguyên Internet Việt Nam nói chung, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” nói riêng. VNNIC cũng thể hiện quyết tâm sẽ đồng hành với các NĐK tên miền quốc tế tại Việt Nam để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại Việt Nam.