BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo danh sách ứng viên được tham dự thi tuyển viên chức năm 2013 của Trung tâm Internet Việt Nam (09/08/2013)

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC THAM DỰ

 THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo danh sách ứng viên được tham dự thi tuyển viên chức năm 2013 cho các vị trí chuyên viên quản lý, nghiên cứu phát triển hệ thống mạng, dịch vụ Internet; phát triển phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu như sau:

1. Danh sách sách ứng viên đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức (file đính kèm)

2. Thông báo bổ sung kế hoạch thi tuyển:

2.1. Đối với môn thi nghiệp vụ chuyên ngành: Trong buổi thi, ứng viên được lựa chọn 01 trong 02 đề thi liên quan đến các vị trí tuyển dụng của Trung tâm:

           + Nhóm vị trí chức danh liên quan đến phát triển phần mềm và quản trị cơ sở dữ liệu.

           + Nhóm vị trí chức danh liên quan đến quản lý, nghiên cứu phát triển hệ thống mạng, dịch vụ Internet.

2.2. Các trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ: Các ứng viên phải nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với trình độ B1 và tương đương (có công chứng và còn thời hạn) trong ngày 20/8/2013.

2.3.  Phỏng vấn: Sau khi có kết quả thi các môn chuyên ngành, môn kiến thức chung và tiếng Anh, các ứng viên đủ điều kiện sẽ tham dự vòng phỏng vấn vào ngày 30/8/2013 (danh sách sẽ được công bố vào ngày 29/8/2013)

3. Công bố kết quả thi: Ngày 29/8/2013

4. Các ứng viên hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trong ngày 20/8/2013.

Trung tâm sẽ thông báo diễn biến tình hình thi tuyển trên trang web của Trung tâm http://vnnic.vn.

Trân trọng thông báo./.