BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai thử nghiệm tiếp nhận hồ sơ điện tử trong đăng ký tên miền quốc gia ".VN" (10/9/2018)

Kể từ ngày 10/9/2018, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho phép một số Nhà đăng ký triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia “.VN” qua hồ sơ điện tử. Theo đó, việc đăng ký tên miền “.VN” sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền “.VN".

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, với yêu cầu  tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.VN” phù hợp với yêu cầu trong triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai đoạn mới, VNNIC cùng với các Nhà đăng ký phối hợp triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền với hình thức hồ sơ điện tử. Đây là một bước quan trọng đánh dấu bước cải tiến  hướng tới các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.VN” được thực hiện  hoàn toàn trên  môi trường mạng.

Việc đăng ký tên miền “.VN” sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo các thông tin khai báo được xác thực.

Để đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, khách hàng sẽ tạo một tài khoản có đầy đủ thông tin chính xác. Sau đó, khách hàng sẽ thực hiện kiểm tra thông tin tên miền dự định đăng ký, và thực hiện bản khai đăng ký thông tin tên miền với các trường thông tin theo quy định. Sau khi hoàn tất bản khai đăng ký, đối với khách hàng là cá nhân sẽ trực tiếp ký vào bản khai (hoặc sử dụng chữ ký điện tử); đối với khách hàng là tổ chức, bản khai sẽ được in ra, ký và đóng dấu của tổ chức, bản chụp sau đó sẽ được gửi tới Nhà đăng ký qua công cụ trực tuyến. Khách hàng đăng ký tên miền được yêu cầu cam kết, xác thực chữ ký và thông tin khai báo qua hệ thống xác thực OTP (gửi về điện thoại hoặc email) với cách thức bảo mật như giao dịch ngân hàng trực tuyến như một bước để gián tiếp xác thực tính chính xác của thông tin tên miền. Khách hàng sẽ thanh toán cho các Nhà đăng ký qua các cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp để giúp hoàn tất nhanh nhất quá trình đăng ký tên miền.

Với  việc đăng ký tên miền “.VN” qua hồ sơ điện tử sẽ giúp cho quá trình đăng ký tên miền “.vn” được rút ngắn, vô cùng linh hoạt, dễ dàng, thuận lợi tối đa cho người sử dụng. Thay vì chuẩn bị hồ sơ bản cứng và phụ thuộc vào đăng ký trực tiếp tại Nhà đăng ký hoặc gửi qua đường bưu chính, chủ thể tên miền thực hiện hoàn toàn trực tuyến  Việc gửi hồ sơ tên miền, kích hoạt đăng ký tên miền nhanh chóng ngay sau khi hoàn tất bản khai đăng ký, đồng thời vẫn đảm bảo được tính xác thực thông tin tên miền.

Lộ trình triển khai thử nghiệm

Theo kế hoạch thống nhất của VNNIC với một số Nhà đăng ký đã đáp ứng được năng lực đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, từ ngày 10/9/2018, Nhà đăng ký Mắt Bão sẽ triển khai thử nghiệm đầu tiên, tiếp sau là các Nhà đăng ký khác như Nhà đăng ký iNET, PA Việt Nam… hiện cũng đang xúc tiến để triển khai thử nghiệm.