BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức đào tạo nâng cao về IPv6, DNS cho cán bộ CNTT các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc Trung Bộ

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Phạm Đức Long tại Hội nghị sơ kết công tác IPv6 và Chương trình IPv6 For Gov và Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2022, từ ngày 21-22/7/2022, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) với vai trò chủ trì công tác IPv6 Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo nâng cao về IPv6, DNS cho cán bộ CNTT các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

Việt Nam chuyển đổi Internet sang thế hệ mới hoạt động với IPv6

Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 50%. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 10 toàn cầu. Dịch vụ IPv6 được cung cấp rộng rãi tới người sử dụng với hơn 50 triệu người dùng, truy cập Internet với IPv6 qua FTTH, 3G, 4G. Việt Nam là một trong các nước tiếp biểu toàn cầu; đi cùng nhịp với các nước phát triển trong quá trình chuyển đổi Internet sang thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6.

Đối với khối cơ quan nhà nước, công tác chuyển đổi IPv6 bám sát mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov. Chuyển đổi IPv6 là cơ hội để quy hoạch, hiện đại hóa hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại. Đã có 14/22 Bộ, ngành; 62/63 địa phương ban hành và thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6 (tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 7% so với 2021); 08/22 Bộ, ngành và 33/63 địa phương đã chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công (tăng 141% so với cùng kỳ năm trước; tăng 86% so với hết năm 2021).

Đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước

Thực hiện Kết luận của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Phạm Đức Long tại Hội nghị sơ kết công tác IPv6 và Chương trình IPv6 For Gov và Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2022, Trung tâm Intenet Việt Nam (VNNIC) tổ chức đào tạo nâng cao về IPv6, DNS cho hơn 50 cán bộ CNTT các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Tính đến tháng 7/2022, VNNIC đã tổ chức hơn 80 khóa IPv6 cho 3.256 học viên, trong đó có 2.291 là cán bộ của khối cơ quan nhà nước.

Đây là chương trình đào tạo nâng cao phiên bản 2.0, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương. Nội dung đào tạo sẽ giúp các học viên nắm bắt các vấn đề chính về hiện trạng , quy định chính sách về IPv6; năm bắt công nghệ chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu, kích hoạt chuyển đổi IPv6 Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công, hệ thống DNS,… Nội dung đào tạo giúp khối địa phương thực hiện mục tiêu Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Chương trình đào tạo

Trung tâm Internet Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong chuyển đổi IPv6; hỗ trợ đào tạo, tư vấn công nghệ, giải pháp chuyển đổi IPv6; hướng tới đạt và vượt các mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov cũng như các mục tiêu Kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 năm 2022.  

Một số hình ảnh tại Chương trình đào tạo nâng cao về IPv6, DNS dành cho các cán bộ CNTT các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc Trung Bộ:

   

 

IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 là Chương trình tư vấn, hỗ trợ triển khai chuyển đổi IPv6 của cơ quan nhà nước, được ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được Bộ Thông tin và truyền thông giao chủ trì thực hiện Chương trình, đầu mối triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành về công tác chuyển đổi IPv6.