BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam triển khai các hoạt động song phương với Trung tâm Internet quốc gia Lào, Cục Viễn thông Lào, hỗ trợ tư vấn chiến lược, kỹ thuật, công nghệ phát triển hạ tầng Internet, tài nguyên Internet quốc gia

Triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác song phương (MoU) đã ký giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC), Cục Viễn thông Lào (LTRA), từ ngày 15 -17/5, tại Viêng Chăn, Lào, Đoàn Công tác của Trung tâm Internet Việt Nam (do Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn), đã thực hiện chương trình hoạt động song phương, tập huấn, tư vấn chiến lược về quản lý, phát triển, đảm bảo an toàn, tin cậy tài nguyên Internet; thống kê, giám sát hoạt động tài nguyên Internet, đo tốc độ truy cập Internet.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ các đối tác Lào về quản lý, phát triển tài nguyên Internet, hạ tầng Internet

Từ năm 2005, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã thiết lập hợp tác song phương, hỗ trợ Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC) trong việc tiếp quản, quản lý tên miền quốc gia Lào .la, đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý, phát triển tài nguyên Internet tại Lào.

Triển khai thỏa thuận hợp tác song phương (MoU) với Trung tâm Internet Lào (LANIC) và Cục viễn thông Lào (LTRA), để hỗ trợ LANIC, LTRA về quản lý, phát triển, đảm bảo an toàn, tin cậy tài nguyên Internet, thống kê, giám sát hoạt động tài nguyên Internet, đo tốc độ truy cập Internet, từ ngày 15-17/5/2024, VNNIC triển khai chuỗi hoạt động song phương tại Viêng Chăn, Lào.

Trong khuôn khổ hợp tác, hỗ trợ LANIC, VNNIC thực hiện chương trình tư vấn về chính sách, mô hình quản lý, chiến lược phát triển tên miền quốc gia Lào “.la”, triển khai Workshop về An toàn hạ tầng Internet quan trọng quốc gia, tập trung vào đảm bảo an toàn hệ thống Registry và các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tính tin cậy hoạt động tên miền mã quốc gia. Trong khuôn khổ hợp tác, hỗ trợ LTRA, VNNIC thực hiện chương trình tư vấn về công nghệ và lộ trình để xây dựng hệ thống đo tốc độ truy cập Internet tại Lào, triển khai Workshop về Công nghệ, vận hành, thống kê và phân tích dữ liệu tốc độ Internet.

Trong thời gian làm việc tại Lào, Đoàn Công tác hân hạnh được gặp các Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào: Thứ trưởng Keovisouk Solaphom (phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, an toàn thông tin…), Thứ trưởng Xayluxa Insisiengmay (phụ trách lĩnh vực viễn thông, tần số…). VNNIC đã cùng LANIC, LTRA báo cáo các Thứ trưởng về nội dung, kết quả hợp tác các bên, kế hoạch phối hợp hoạt động trong thời gian tới theo thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết.

Một số hình ảnh trong chương trình làm việc của VNNIC tại Lào:

Làm việc song phương VNNIC, LANIC về chính sách, mô hình quản lý, chiến lược phát triển tên miền quốc gia Lào “.la”

Làm việc song phương VNNIC, LTRA về công nghệ và lộ trình để xây dựng hệ thống đo tốc độ truy cập Internet tại Lào

Thứ trưởng Keovisouk Solaphom tiếp đoàn làm việc

Thứ trưởng Xayluxa Insisiengmay tiếp đoàn làm việc

Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam) và Bộ Công nghệ và Truyền thông (Lào), với các yêu cầu phát triển Internet thế hệ mới, đảm bảo an toàn, tin cậy tài nguyên Internet, hạ tầng Internet quan trọng quốc gia, trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số tại Lào, ngày 10/01/2024, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam) và Thứ trưởng Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông (Lào), VNNIC đã ký các thỏa thuận hợp tác MoU với Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC),  Cục Viễn thông Lào (LTRA). Thực hiện MoU đã ký kết, VNNIC sẽ triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, tập chuẩn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phía bạn về chiến lược quản lý, phát triển tên miền mã quốc gia, chuyển đổi sang Internet thế hệ mới – IPv6, thống kê, giám sát hoạt động tài nguyên Internet, đo tốc độ truy cập Internet…