BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Việt - Lào hợp tác về quản lý tên miền (24/03/2011)Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và ông Padaphet Sayakhot, 
Phó chủ nhiệm Cơ quan quản lý BCVT quốc gia Lào, ký biên bản ghi nhớ

Theo đó, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ hỗ trợ Ủy ban Internet quốc gia Lào (LANIC) làm các thủ tục quốc tế để đưa tên miền ".LA" về Lào. Thời gian triển khai dự kiến sẽ từ năm 2011-2012.

Cụ thể, Việt Nam sẽ hỗ trợ LANIC trong công tác quản lý và vận hành tên miền ".LA" bằng cách sử dụng hệ thống thiết bị của VNNIC đặt tại Hà Nội trong thời gian tạm thời, dự kiến là 1 năm. Trong thời gian đó, Bộ TT&TT sẽ giúp Lào đào tạo, chuyển giao công nghệ cho những cán bộ quản lý của Lào để khai thác và vận hành tên miền ".LA".

Theo: ICTNews