BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Video clip chúc mừng năm mới 2011 từ APNIC (28/12/2010)

IPv6 là giải pháp duy nhất giải quyết cho vấn đề cạn kiệt địa chỉ IPv4 mà thế giới đang phải đối mặt. IPv6 không chỉ là tương lai của Internet mà còn là của thế hệ mai sau. Đó là thông điệp từ Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APNIC) trong video clip chúc mừng mùa năm mới 2011.