BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức Hội nghị VNIX-NOG 2019, tăng cường kết nối định tuyến và xây dựng diễn đàn các nhà quản trị DNS tại Việt Nam

Theo kế hoạch hoạt động về quản lý, vận hành khai thác hệ thống Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX) năm 2019, Trung tâm Interent Việt Nam (VNNIC) sẽ tổ chức Hội nghị thành viên kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX-NOG) và Chương trình đào tạo chuyên sâu về hạ tầng khóa công khai tài nguyên (RPKI) từ ngày 22-23/8/2019 tại thành phố Nha Trang. Với chủ đề Peering & DNS, VNIX-NOG 2019 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến tăng cường kết nối định tuyến và xây dựng diễn các nhà quản trị DNS tại Việt Nam.

Hội nghị VNIX-NOG là diễn đàn kỹ thuật thường niên được VNNIC tổ chức theo mô hình NOG quốc tế (Network Operator Group) nhằm tạo điều kiện các cán bộ quản lý kỹ thuật mạng lưới Internet Việt Nam tham gia trao đổi, hợp tác trong công tác quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống kết nối VNIX nói riêng và Internet Việt Nam nói chung. Chủ đề của hội nghị năm 2019 là Peering & DNS, tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng các dịch vụ lõi của Internet Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các mạng, vai trò của hệ thống Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trong phát triển hạ tầng Internet, đảm bảo an toàn Internet trong giai đoạn chuyển đổi số và định hướng xây dựng diễn đàn các nhà quản trị dịch vụ DNS tại Việt Nam.

Với các nội dung trên, VNIX-NOG 2019 sẽ thu hút sự tham dự của các thành viên kết nối VNIX, các cán bộ kỹ thuật từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ di động, nội dung, các thành viên địa chỉ IP/ASN của VNNIC, các chuyên gia nước ngoài đến từ các hãng công nghệ, các tổ chức, hiệp hội Internet trong khu vực (Trung tâm Thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương, Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản, Cơ quan quản lý Intenret và An toàn mạng Hàn Quốc, Trung tâm điều phối tên miền quốc gia Nga,...), đại diện các IX trong khu vực Asean và trên thế giới.

Bên cạnh chương trình hội thảo, VNNIC sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC) và Trung tâm Thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) tổ chức chương trình đào tạo triển khai RPKI vào ngày 22/8/2019. Chương trình dành cho các cán bộ kỹ thuật trực tiếp phụ trách vận hành hệ thống định tuyến mạng nhằm thúc đẩy ứng dụng triển khai RPKI trong hoạt động định tuyến tại Việt Nam. RPKI là hệ thống hạ tầng khóa công khai tài nguyên, hệ thống này nhằm xác thực thông tin tài nguyên (IP/ASN) trước khi định tuyến trên mạng nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động định tuyến.

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo chuyên sâu về RPKI và chương trình Hội nghị VNIX-NOG 2019 xem tại: http://2019.vnix-nog.vn

Để đăng ký tham dự trình bày hoặc tham gia ủng hộ tài trợ cho sự kiện, vui lòng liên hệ tới:

Phòng Hợp tác – Quản lý tài nguyên

Trung tâm Internet Việt Nam

Email: qltn@vnnic.vn

Tel: +84-24-35564944 (106)