BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC được cấp giấy chứng nhận đạt ISO 9001:2008 (31/05/2013)

Ngày 31/5/2013, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO  9001: 2008  do Trung tâm chứng nhận Quacert (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học - công nghệ) công bố.

ISO 9001:2008 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - thưc hiện, Check - Kiểm tra và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng được coi là 8 nguyên tắc vàng. Đồng nghĩa với danh hiệu này là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của tập thể VNNIC  trong việc không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng uy tín ngày càng vững mạnh.

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 được trao cho VNNIC trong các lĩnh vực hoạt động: Quản lý, phân bổ, giám sát và thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam, quản lý vận hành trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX. Giấy chứng nhận này sẽ có hiệu lực trong vòng 03 năm tính từ ngày 07/05/2013 đến ngày 06/05/2016 và được phía QUACERT đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng 1 lần với tổng cộng 02 lần trong 03 năm.

Với những kết quả đạt được, VNNIC sẽ tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 thông qua việc thường xuyên xem xét hệ thống, phát huy trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý,  phân bổ, giám sát, thúc đẩy việc sử dụng nguồn tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet ở Việt Nam và quản lý vận hành trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX tại VIệt Nam để thúc đẩy Internet Việt Nam phát triển.