VNNIC ký thỏa thuận hợp tác cùng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội (20/3/2018) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác cùng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội (20/3/2018)

Ngày 19/03/2018, tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội (Sở TT&TT Thành phố Hà Nội).

Đại diện VNNIC và Sở TT&TT Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác về quản lý phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo nhiệm vụ được Bộ TT&TT giao, VNNIC đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả với các Sở TT&TT địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên Internet cũng như thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy phát Internet tại địa phương.           

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, thúc đẩy phát triển Internet cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh việc đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ Internet của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, VNNIC và Sở TT&TT thành phố Hà Nội đã thống nhất ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Theo đó, trong thời gian tới, VNNIC và Sở TT&TT thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động trọng tâm như:

1. Phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới về ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet cho cộng đồng, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet, các hoạt động thúc đẩy phát triển tên miền quốc gia .vn, địa chỉ Internet IPv6 và IoT (Internet of Things) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Phối hợp hỗ trợ đào tạo để triển khai ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ Internet IPv4/IPv6, bảo mật DNSSEC …) trong kết nối Internet, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy phát triển hoạt động CNTT của thành phố Hà Nội phù hợp với yêu cầu quản lý và  điều kiện thực tiễn.

3. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên Internet và công tác thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia, quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp giải quyết tranh chấp tên miền và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật.

 

Ông Trần Minh Tân - Giám đốc VNNIC và ông Nguyễn Ngọc Kỳ Sở TT&TT Hà Nội điều hành thảo luận tại Hội nghị thỏa thuận hợp tác

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền và địa chỉ Internet.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết: