BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT Bình Dương về phối hợp truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet (03/07/2017)

Ngày 03/7/2017, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và  Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương (Sở TT&TT Bình Dương) đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Đây là lần thứ 8 VNNIC triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành. Trước đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại các địa phương, VNNIC đã triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác với các Sở là: Sở TTTT Tp HCM, Sở TTTT Quảng Ninh, Sở TTTT Quảng Bình, Sở TTTT Cần Thơ, Sở TTTT Đồng Tháp, Sở TTTT Đồng Nai, Sở TTTT Lâm Đồng.

Với mục đích nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, thúc đẩy phát triển Internet cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng, đẩy mạnh việc đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ Internet tại địa phương, VNNIC tiếp tục  làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở TTTT tỉnh Bình Dương với các nội dung như:

1. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia ".vn", tên miền tiếng Việt và các hoạt động thúc đẩy phát triển địa chỉ IPv6 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Phối hợp xây dựng Quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, nguồn nhân lực để thúc đẩy phát triển hoạt động CNTT của tỉnh Bình Dương.

3. Xây dựng quy chế phối hợp khảo sát, trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng Internet quốc gia tại địa phương.

4. Phối hợp triển khai các hoạt động hướng dẫn đăng ký; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tên miền quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương; giải quyết tranh chấp tên miền, xử lý vi phạm.