BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TTTT tỉnh An Giang, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn (30/10/2020)

Ngày 30/10/2020, dưới sự chứng kiến của ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trung tâm Internet Việt Nam (đại diện bởi ông Đỗ Quang Trung, Trưởng chi nhánh VNNIC tại TP.HCM) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang (đại diện bởi ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở TTTT tỉnh An Giang) đã ký chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc mở rộng, tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ quan nhà nước tại địa phương là một trong những mục tiêu trọng điểm VNNIC thực hiện trong giai đoạn tới nhằm phát triển Internet Việt Nam, hỗ trợ chuyển đổi mạng Internet, hạ tầng CNTT của các tỉnh sang IPv6, phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

VNNIC và Sở TTTT tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 30/10/2020

Hiện tại, tỷ lệ ứng dụng IPv6 tại Việt Nam đã đạt 45,08% (xếp thứ 10 thế giới). Việc chuyển đổi sang Internet IPv6, mạng Internet thuần IPv6 là yêu cầu bắt buộc. Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi hoàn toàn mạng Internet Việt Nam sang IPv6, 100% người dân truy cập Internet sử dụng IPv6 vào 2025 thì việc tăng cường ứng dụng tài nguyên Internet quốc gia cùng với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, chuyển đổi toàn bộ hệ thống CNTT, Internet sang IPv6 theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương (theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông) là lộ trình cơ bản và ưu tiên để các tổ chức, cơ quan nhà nước đảm bảo sẵn sàng kết nối, an toàn hệ thống mạng, dịch vụ để phát triển các dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Các giải pháp cụ thể về quy hoạch hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới dịch vụ được khuyến khích là quy hoạch mạng độc lập, kết nối đa hướng tới nhiều nhà cung cấp dịch vụ Intenret và kết nối Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), triển khai hệ thống DNS riêng với công nghệ an toàn bảo mật DNSSEC,…

Xác định được các mục tiêu cụ thể như trên, theo thỏa thuận hợp tác phối hợp tằng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh An Giang, VNNIC và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang sẽ tích cực phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm sau:

1. Tổ chức các chương tình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet quốc gia (tên miền “.VN”, địa chỉ Internet IPv4/IPv6)

2. Tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet (tên miền “.VN’, địa chỉ Internet IPv4/IPv6, bảo mật DNSSEC,…) và thúc đẩy kết nối hạ tầng số quốc gia – Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) nhằm phục vụ các hoạt động CNTT trên địa bàn, phục vụ việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

3. Phối hợp khảo sát, trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng Internet trên địa bản tỉnh An Giang.

4. Phối hợp đảm bảo an toàn trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật.

Tính tới thời điểm hiện tại, VNNIC đã ký thỏa thuận hợp tác với 14 Sở Thông tin và Truyền thông tại các thành phố, tỉnh địa phương, triển khai hiệu quả các công tác nâng cao ứng dụng tài nguyên Internet tại địa phương. Ngoài ra, VNNIC cũng đã hỗ trợ 20 Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước xây dựng Kế hoạch chuyển đổi IPv6 và chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục triển các hoạt động thực tiễn trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức, cơ quan nhà nước tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam bền vững, đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng tài nguyên Internet công nghệ cao trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.