BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC nâng cấp giao diện Website với công nghệ RWD (08/01/2016)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tiến hành cập nhật và thay đổi giao diện Website tại địa chỉ www.vnnic.vn, bắt đầu từ 07/01/2016, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhà đăng ký tên miền, cơ quan, tổ chức, người dùng internet trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan tên miền.

Điểm nổi bật là website áp dụng công nghệ Responsive Web Design – RWD để thích ứng với nhiều thiết bị đa phương tiện và điện thoại thông minh. Responsive web design (tạm dịch thiết kế thích nghi) là một khái niệm khuyến cáo những người thiết kế và người phát triển phải đáp ứng và thích nghi được với môi trường (hay thiết bị) của người dùng về kích thước màn hình, platform, trạng thái xoay hay đứng.

Bên cạnh đó, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu tra cứu thông tin của cộng đồng, giao diện Website mới của VNNIC đã bố trí lại nội dung một số chuyên mục, đặc biệt là các nội dung tra cứu tên miền “.VN”, địa chỉ IP, hệ thống DNS quốc gia, hệ thống VNIX, đào tạo IPv6; hỗ trợ nhiều công nghệ mới đảm bảo an toàn cao, tăng tốc độ truy nhập, hỗ trợ đa nền tảng platform...