VNNIC phối hợp với JPNIC triển khai chương trình đào tạo Ứng dụng RPKI trong đảm bảo an toàn định tuyến Internet | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phối hợp với JPNIC triển khai chương trình đào tạo Ứng dụng RPKI trong đảm bảo an toàn định tuyến Internet

Nhằm thúc đẩy việc triển khai hạ tầng khoá công khai tài nguyên (RPKI), xây dựng cơ sở hạ tầng định tuyến Internet an toàn tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp cùng Trung tâm thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC) tổ chức Chương trình đào tạo về RPKI cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và thành viên địa chỉ IP vào ngày 12/12/2018 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, PGĐ VNNIC phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo về RPKI

Giải pháp RPKI được thiết kế để đảm bảo an toàn định tuyến Internet và đang được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới. Để thúc đẩy triển khai RPKI đảm bảo an toàn hạ tầng mạng Internet tại Việt Nam, VNNIC phối hợp Trung tâm thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC) tổ chức Chương trình đào tạo về RPKI trong đảm bảo an toàn định tuyến Internet cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, thành viên địa chỉ IP của VNNIC. JPNIC là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu triển khai dịch vụ RPKI tại Nhật Bản từ năm 2013 và đã triển khai cung cấp dịch vụ thực tế từ năm 2015.

Ông Taiji Kimura, đại diện JPNIC chia sẻ kinh nghiệm triển khai RPKI của JPNIC tại sự kiện

Trong khu vực, Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) đang quản lý và duy trì một hệ thống cung cấp dịch vụ RPKI phục vụ cho các thành viên địa chỉ và cho cộng đồng. Hệ thống này được tích hợp đồng bộ trong hệ thống quản lý tài nguyên chung của APNIC. Đồng thời, APNIC cũng khuyến khích các tổ chức thành viên trong khu vực, các tổ chức quản lý địa chỉ cấp quốc gia (NIR) nghiên cứu và triển khai sớm việc ứng dụng RPKI để góp phần đảm bảo an toàn thông tin toàn cầu. Hiện nay, trong số 7 NIR của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, các NIR đã triển khai RPKI gồm có: KRNIC (Hàn Quốc), CNNIC (Trung Quốc), JPNIC (Nhật Bản), IDNIC (Indonesia) và TWNIC (Đài Loan).

Tại Việt Nam, VNNIC đã nghiên cứu dự án để có thể triển khai cung cấp dịch vụ khai báo thông tin định tuyến có chứng thực cho thành viên địa chỉ. Đồng thời, VNNIC đã tiến hành thử nghiệm triển khai RPKI trên các mạng cơ sở hạ tầng của VNNIC. Trong tháng 11/2018, VNNIC đã công bố tài liệu hướng dẫn thành viên về RPKI và quy trình đăng ký khai báo thông tin định tuyến có xác thực RPKI trên chuyên trang quản lý IP/ASN quốc gia tại địa chỉ www.diachiip.vn.

Tại chương trình, đại diện của VNNIC đã trình bày về mô hình cung cấp dịch vụ RPKI tại Việt Nam, cách thức VNNIC hỗ trợ các thành viên địa chỉ trong việc khai báo thông tin định tuyến có xác thực và chi tiết về các tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật để triển khai RPKI trong thực tế.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ và ông Phan Xuân Dũng, đại diện VNNIC chia sẻ tại chương trình đào tạo

Thông qua chương trình này, VNNIC mong muốn tỉ lệ ứng dụng RPKI trong nước sẽ được nâng cao trong thời gian tới, góp phần nâng cao an toàn mạng Internet Việt Nam. Trong 2019, VNNIC sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về ứng dụng RPKI và triển khai các hội thảo, đào tạo về ứng dụng RPKI trong công tác quản lý mạng, dịch vụ tại Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, VNNIC đã tổ chức chương trình làm việc song phương với JPNIC tại trụ sở VNNIC khu Công nghệ cao Hoà Lạc, nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet. Nội dung làm việc tập trung vào việc quản lý tài nguyên Internet, thúc đẩy triển khai IPv6, phát triển các dịch vụ gia tăng trên IP/ASN, cung cấp thông tin tài nguyên WHOIS IP, RDAP. Trên cơ sở các kết quả tốt đẹp hai bên đã đạt được trong quá trình hợp tác song phương trong thời gian qua, VNNIC và JPNIC mong muốn sẽ mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên Internet, phát triển mạng Internet.

Cán bộ hai bên trao đổi nội dung công việc tại buổi làm việc song phương VNNIC – JPNIC ngày 13/12/2018.