BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phối hợp với NIDA tổ chức hội nghị U-Connect 2008 (28/08/2008)

Được sự ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Internet quốc gia Hàn Quốc (NIDA) - Cơ quan trực thuộc Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Quản lý tài nguyên Internet và các xu hướng công nghệ (gọi tắt là U-Connect 2008) từ ngày 26 - 27/08/2008 tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Hội nghị này là một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng Internet, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Internet, viễn thông, thông tin di động của Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển Internet, công nghệ thông tin đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử, triển khai ứng dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6, các công nghệ Internet cho thông tin di động.