BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC phối hợp cùng APNIC triển khai chương trình đào tạo về RPKI cho cộng đồng Internet Việt Nam

Với mục tiêu tăng cường an toàn định tuyến, đảm bảo mạng Internet Việt Nam hoạt động ổn định, ngày 24/11/2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp Trung tâm Thông tin mạng Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC) tổ chức Chương trình đào tạo RPKI trên nền tảng VNNIC Internet Academy. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 120 đại biểu đến từ các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng địa chỉ IP độc lập, số hiệu mạng (ASN) tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Internet là nền tảng cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội, yêu cầu đảm bảo an toàn định tuyến, kết nối trên Internet ngày càng trở nên cần thiết. Một trong những ứng dụng an toàn định tuyến hiện đang được triển khai và quảng bá mạnh mẽ là công nghệ ký số tài nguyên Internet (RPKI). Tính đến 15/11/2021, tỷ lệ triển khai RPKI toàn cầu đạt 32,67% và có xu hướng tăng trưởng mạnh trong 02 năm gần đây. Nhiều quốc gia có tỷ lệ RPKI trên mạng Internet đạt trên 50% như: Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thủy Điển, Austraila, Nhật Bản ... Các doanh nghiệp lớn toàn cầu đồng loạt triển khai RPKI trong hoạt động đính tuyến: AT&T, Telia, NTT, Cogent, Telstra, Quadranet, HE, IDnet, Worldstream, GTT,... để đảm bảo an toàn định tuyến trên Internet. Trong khi đó, tỷ lệ triển khai RPKI Việt Nam hiện đạt 14%, còn thấp hợp trung bình chung toàn cầu.

Để thúc đẩy triển khai RPKI đảm bảo an toàn hạ tầng mạng Internet tại Việt Nam, ngày 24/11/2021, VNNIC đã phối hợp với APNIC tổ chức chương trình đào tạo về RPKI trong đảm bảo an toàn định tuyến Internet cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, thành viên địa chỉ IP của VNNIC.

Chương trình đào tạo RPKI được thực hiện bởi ông Warren Frinch, chuyên gia của APNIC 

Nội dung khóa đào tạo đã giúp các học viên nắm bắt tầm quan trọng của triển khai công nghệ RPKI đối với hệ thống mạng, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp; tìm hiểu về các lỗi định tuyến (route leaks, hijacks); hướng dẫn triển khai RPKI Validator trên thiết bị Router, hướng dẫn cách thức kiểm tra thông tin định tuyến, thông tin xác thực định tuyến,...

Theo thông tin từ VNNIC, hiện nay đã có 30 thành viên địa chỉ Internet khai báo dữ liệu xác thực định tuyến (ROA), trong đó có các doanh nghiệp tiêu biểu: FPT Telecom, Viettel, Mobifone,...

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quản lý tài nguyên Internet trong khu vực triển khai các chương trình đào tạo miễn phí (workshop, seminar), hội thảo, hoạt động kết nối dành cho cộng đồng Internet Việt Nam trên nền tảng VNNIC Internet Academy. Người dùng Internet có thể chủ động truy cập, cập nhật thông tin, kiến thức (cơ bản, chuyên sâu), xu thế phát triển về Internet, công nghệ mới tại https://academy.vnnic.vn.

Để góp phần nâng cao an toàn cho mạng Internet Việt Nam, VNNIC khuyến nghị các tổ chức thành viên địa chỉ IP Việt Nam cần thực hiện các công tác sau:

Thứ nhất, đăng ký và sử dụng, định tuyến IPv4, IPv6, ASN độc lập; Kết nối BGP multihome và kết nối với VNIX.

Thứ hai, khai báo đầy đủ bản ghi xác thực định tuyến (ROA) để tự bảo vệ hệ thống mạng, dịch vụ doanh nghiệp.

Thứ ba, triển khai công nghệ RPKI trên hệ thống mạng, dịch vụ Internet Việt Nam. Công nghệ ký số tài nguyên (RPKI) là giải pháp tăng cường an toàn mạng Internet Việt Nam.