BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức khóa đào tạo tạo về nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho các Nhà đăng ký tên miền “.vn (15/09/2012)

Cán bộ của VNNIC đang đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn" cho các Nhà đăng ký tên miền ".vn"

Từ ngày 10/09/2012 đến ngày 15/09/2012, tại Hội An, Quảng Nam; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức khóa đào tạo về nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Chương trình đào tạo nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức về tên miền “.vn” và mô hình quản lý tên miền “.vn” cũng như hướng dẫn, đào tạo Nhà đăng ký tên miền “.vn thực hiện các tác nghiệp đăng ký, quản lý tên miền “.vn” theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Trong khóa đào tạo, VNNIC đã hướng dẫn chi tiết các Nhà đăng ký tên miền “.vn" nội dung Quy định nghiệp vụ quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” ban hành kèm theo Quyết định 163/VNNIC ngày 01/7/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Khóa đào tạo là dịp để các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có cơ hội gặp gỡ giao lưu, thảo luận về các nội dung kiến thức về tên miền “.vn” và chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghiệp vụ Nhà đăng ký.

Ông Hoàng Minh Cường - Giám đốc VNNIC trao chứng nhận về nghiệp vụ đào tạo nhà đăng ký tên miền ".vn" cho các học viên

Kết thúc khóa đào tạo, VNNIC đã cấp 11 chứng nhận đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ nhà đăng ký tên miền ".vn", trong đó có 1 chứng nhận xuất sắc cho các học viên của khoá đào tạo.