BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức Chương trình đào tạo, kiểm tra kiến thức nghiệp vụ tên miền “.vn” trực tuyến cho các Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Nhằm nâng cao khả năng nắm bắt nghiệp vụ của cán bộ Nhà đăng ký tên miền ".VN", Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ của Nhà đăng ký. Để tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo sự thuận lợi cho Nhà đăng ký, bên cạnh các hoạt động đào tạo nghiệp vụ trực tiếp, VNNIC đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực tế Chương trình đào tạo trực tuyến về nghiệp vụ tên miền ".vn" (tại website: https://elearning.vnnic.vn). Đợt thi và cấp chứng chỉ đầu tiên theo Chương trình đào tạo trực tuyến đã được tổ chức tại Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam tại Hà Nội (ngày 03/08/2018), tại Tp. Hồ Chí Minh (ngày 06/08/2018) và tại Tp. Đà Nẵng (ngày 10/08/2018). 13/20 cán bộ nghiệp vụ của các Nhà đăng ký tham gia sát hạch được VNNIC cấp chứng chỉ.

Chương trình đào tạo trực tuyến về nghiệp vụ tên miền ".vn"

Chương trình đào tạo gồm 17 bài học, cung cấp các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho các cán bộ làm công tác quản lý nghiệp vụ về tên miền “.vn” của các Nhà đăng ký. Chương trình cho phép học viên tham gia từng bài học với các bài giảng bằng video clip với đầy đủ nội dung đào tạo và các tình huống cụ thể. Trong quá trình học tập, học viên cũng có thể trao đổi trực tuyến với giảng viên để giải đáp các thắc mắc trong quá trình học. Khi hoàn thành các bài học, học viên tự kiểm tra kiến thức đã học thông qua các bài kiểm tra trực tuyến, qua đó nắm bắt được các nghiệp vụ về tên miền “.vn”, nâng cao nhận thức về tên miền “.vn”, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng của Nhà đăng ký.

Khai mạc đợt kiểm tra kiến thức về nghiệp vụ tên miền “.vn”

Tổ chức kiểm tra kiến thức về nghiệp vụ tên miền “.vn” và cấp Chứng nhận cho các học viên

Để tạo sự thuận lợi tối đa cho các Nhà đăng ký trong việc tham gia sát hạch và nhận chứng chỉ nghiệp vụ tên miền “.vn”, VNNIC sẽ tiến hành tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ bằng hệ thống trực tuyến và cấp chứng nhận nghiệp vụ tên miền “.vn” định kỳ 2 lần/năm cho các học viên đã hoàn thành khóa học. Nhà đăng ký có thể đăng ký dự thi trực tiếp tại 03 cơ sở của VNNIC ở Hà Nội, Chi nhánh VNNIC tại TP. Đà Nẵng và Chi nhánh VNNIC tại TP. Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả thi, VNNIC sẽ cấp chứng nhận nghiệp vụ cho các cán bộ hoàn thành khóa học nghiệp vụ đào tạo về tên miền ".VN".

Đợt thi và cấp chứng chỉ đầu tiên theo Chương trình đào tạo trực tuyến đã được tổ chức tại Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, Hà Nội (ngày 03/08/2018), tại Tp. Hồ Chí Minh (ngày 06/08/2018) và tại Tp. Đà Nẵng (ngày 10/08/2018).

Một số hình ảnh:

Cán bộ nghiệp vụ của các Nhà đăng ký được cấp chứng chỉ tại khu vực Thành phố Hà Nội

Cán bộ nghiệp vụ của các Nhà đăng ký được cấp chứng chỉ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Cán bộ nghiệp vụ của các Nhà đăng ký được cấp chứng chỉ tại khu vực Thành phố Đà Nẵng