BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức kỳ họp giao ban Nhà đăng ký tên miền “.vn” năm 2012 (23/10/2012)

Ngày 23/10/2012, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức kỳ họp giao ban các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tại Việt Nam nhằm trao đổi thông tin quản lý và triển khai nghiệp vụ đăng ký tên miền ".vn" cho hệ thống Nhà đăng ký tên miền ".vn". Trong buổi sáng ngày 23/10/2012, VNNIC đã phổ biến định hướng quản lý và phát triển hệ thống Nhà đăng ký theo những tiêu chuẩn, quy định của Quy chế Nhà đăng ký tên miền do VNNIC ban hành theo Quyết định số 155/QĐ-VNNIC ngày 01/08/2012 và kế hoạch đào tạo, mục tiêu chuẩn hóa về nhân sự của Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong việc thực hiện nghiệp vụ tên miền thông qua chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho các Nhà đăng ký trong thời gian tới. VNNIC cũng lưu ý nhắc nhở một số Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ tên miền “.vn” theo đúng quy định.

Chiều cùng ngày, VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền đã cùng tọa đàm, thảo luận mở qua các tham luận về tình hình phát triển tên miền hiện nay và đưa ra những phương thức, giải pháp hỗ trợ nâng cao khả năng quản lý tên miền “.vn. Trước mắt, VNNIC sẽ tạo mailing list để các nhà đăng ký cùng tham gia thảo luận, trao đổi tất cả những vướng mắc và chia sẻ thông tin để hợp tác triển khai các hoạt động quảng bá, thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”.