BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức phiên họp thành viên địa chỉ IP thường niên năm 2010 (16/07/2010)

abc

Ngày 15/07/2010, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức phiên họp thành viên địa chỉ IP thường niên năm 2010 tại trụ sở VNNIC ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với sự phối hợp của Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APNIC).

Phiên họp này được tổ chức trong bối cảnh nguồn địa chỉ IPv4 đang dần cạn kiệt trên toàn cầu (chưa đến 6%) trong khi đó nhu cầu sử dụng địa chỉ ngày càng tăng mạnh. Đứng trước tình hình đó, các tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ quốc tế đang thực hiện chính sách thắt chặt việc cấp phát địa chỉ IPv4 cho các quốc gia và khuyến khích thúc đẩy sử dụng nguồn tài nguyên địa chỉ thế hệ mới IPv6. Tại phiên họp này, VNNIC tập trung thông báo, trao đổi cho các thành viên về các vấn đề của giai đoạn cạn kiệt IPv4, mô hình chính sách cấp phát địa chỉ IPv4 toàn cầu từ nay cho tới thời điểm IANA công bố cạn kiệt địa chỉ IPv4.


Bà Anna Mulingbayan - chuyên viên quản trị địa chỉ cấp cao của APNIC

Bà Anna Mulingbayan, chuyên viên quản trị địa chỉ cấp cao của APNIC cho biết: “Để đối phó với sự khó khăn này, APNIC đang phối hợp với các tổ chức quản lý địa chỉ các quốc gia triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền thúc đẩy việc sử dụng IPv6 đồng thời với chính sách cấp phát địa chỉ IPv6 song song với việc cấp phát địa chỉ IPv4”.