BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC thông báo lộ trình triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia “.VN” (04/03/2015)

Ngày 04/03/2015, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thông báo lộ trình triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN cho các tổ chức, doanh nghiệp ISP, các Nhà đăng ký tên miền .VN. Theo đó, trong năm 2015, VNNIC sẽ tiến hành chuẩn bị và hoàn tất mọi điều kiện cần thiết về nhân lực; chính sách, quy trình, thủ tục; hạ tầng kỹ thuật … để có thể chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia “.VN” vào năm 2016, theo đúng lộ trình Đề án DNSSEC quốc gia.

Việc triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia “.VN” là một trong những nội dung quan trọng trong Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt theo Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2014. Triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia “.VN” là điều kiện tiên quyết, tạo cơ sở cho việc triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS cấp dưới của các ISP; Nhà đăng ký tên miền .VN; các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Lộ trình triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia .VN

Để từng bước thực hiện đề án, với vai trò là đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện, VNNIC đã ban hành kế hoạch triển khai DNSSEC trên DNS quốc gia “.VN”, các nội dung, chương trình hỗ trợ, phối hợp với các doanh nghiệp ISP, Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN, … trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai DNSSEC trên hệ thống của từng đơn vị. Trong thời gian tới VNNIC sẽ chủ trì tổ chức các hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo nhân lực về DNSSEC từ cơ bản đến nâng cao, các hoạt động truyền thông … Các hoạt động này đã được VNNIC thông báo chi tiết tới các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.

- Thông báo lộ trình triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia ".vn" 

- Thông báo chương trình đào tạo DNSSEC cơ bản

- Thông báo chương trình đào tạo DNSSEC nâng cao

- Thông báo chương trình hội thảo bàn tròn DNSSEC- đảm bảo an toàn hạ tầng Internet