BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tiếp tục triển khai chương trình thanh lọc TMTV (01/03/2016)

Tên miền tiếng Việt (TMTV) được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cung cấp lần đầu tiên ra cộng đồng theo phương thức kèm theo tên miền truyền thống từ năm 2007.

Bắt đầu từ ngày 28/04/2011, VNNIC chính thức mở cửa cấp phát TMTV tự do, miễn phí cho cộng đồng. Kết thúc tuần đầu tiên sau ngày 28/4/2011 đã có 114.957 tên miền tiếng việt đã được đăng ký. Trong tháng đầu tiền có 167.080 tên miền tiếng việt được đăng ký và con số tên miền tiếng việt đã được đăng ký trong năm đầu tiên là 736.076.

Nhằm thúc đẩy đưa TMTV vào ứng dụng và sử dụng trên thực tế, góp phần đưa thông tin thuần Việt lên mạng Internet theo chủ trương của Nhà nước, VNNIC đã huy động thêm các nguồn lực xã hội để dung cấp các dịch vụ gia tăng cơ bản miễn phí kèm theo TMTV như Web Redirect, Web Template (giao diện web theo mẫu sẵn có), DNS Hosting, DNS Delegate.

Tính tới tháng 07/2014, số lượng TMTV đăng ký đã chạm mốc 1 triệu tên. Đây là kết quả ấn tượng, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng và tiềm năng phát triển tên miền tiếng việt, đánh dấu sự phát triển Internet ở Việt Nam trên bản đồ thế giới. Với lợi thế về sự rõ nghĩa, ngoài việc tạo môi trường thuần Việt trên mạng Internet với các tên miền như tấmlòngcaocả.vn, anviênonline.vn, dựánkhuđôthịecopark.vn, tưvấnđịachínhmiễnphí.vn, báo-tuổi-trẻ-online.vn, nhà-đất-24h.vn, bưởihồlô.vn; chợtốt.vn …, TMTV còn giúp tăng cường quảng bá, bảo vệ thương hiệu, hình ảnh của các doanh nghiệp trên mạng Internet.

Trên thực tế, dù số lượng đăng ký đã vượt mốc 1 triệu nhưng số lượng đăng ký sử dụng các dịch vụ liên quan đến tên miền tiếng Việt tính đến 10/2015 mới chiếm khoảng 23% tổng số tên miền đã đăng ký. Bên cạnh đó, sau khi tính năng cho phép các chủ thể TMTV tự gia hạn cho tên miền của mình được cung cấp, vẫn còn có tới hơn 20% trong tổng số TMTV chưa được gia hạn trong thời gian gần đây.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông về thúc đẩy sử dụng thực tế tên miền tiếng Việt (TMTV), tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Internet, trong năm 2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tiếp tục triển khai chương trình thanh lọc các TMTV đã đăng ký qua nhiều năm không đưa vào sử dụng, quá hạn nhưng chủ thể không thực hiện gia hạn. VNNIC đã tiến hành việc thông báo đến các chủ thể nằm trong danh sách những tên miền trên, nhằm tạo điều kiện để các chủ thể này chủ động thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm duy trì TMTV của mình. Sau đó, VNNIC sẽ chính thức triển khai thanh lọc và đưa các TMTV không được duy trì vào trạng thái tự do. Đây chính là cơ chế cho phép các TMTV “đẹp” đã bị một số chủ thể đăng ký giữ chỗ từ lâu nhưng không đưa vào sử dụng được giải phóng. Từ đó, các chủ thể khác có thể đăng ký lại và đưa vào sử dụng tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Internet quốc gia.

Tính năng đăng ký sử dụng dịch vụ và gia hạn sử dụng cho các TMTV được VNNIC cung cấp trực tuyến, miễn phí cho các chủ thể TMTV tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vn.  Các thông tin hướng dẫn và hỗ trợ chủ thể liên quan tới đăng ký và sử dụng TMTV cũng được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ này.