BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC triển khai tổ chức thi, cấp Chứng nhận nghiệp vụ tên miền “.VN” cho cán bộ Công ty TNHH Viettel-CHT

Nhằm hỗ trợ khả năng nắm bắt chính sách quản lý và nghiệp vụ tác nghiệp tên miền “.VN” đáp ứng tiêu chuẩn Nhà đăng ký tên miền “.VN”, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức khóa đào tạo và thi, cấp Chứng nhận nghiệp vụ tên miền “.VN” cho các cán bộ Công ty TNHH Viettel-CHT. Khóa đào tạo trực tuyến được triển khai từ ngày 09/5-19/6/2019 theo chương trình đào tạo về nghiệp vụ tên miền “.VN” của VNNIC xây dựng và triển khai tại website: https://elearning.vnnic.vn.

Công ty TNHH Viettel_CHT (Viettel IDC) là Nhà đăng ký mới gia nhập hệ thống Nhà đăng ký tên miền “.VN” do VNNIC quản lý. Theo quy định của VNNIC, để có thể chính thức cung cấp dịch vụ cho cộng đồng, Nhà đăng ký phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về nghiệp vụ quản lý và các cán bộ thực hiện nghiệp vụ phải được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ tên miền “.VN”.

Trước khi trải qua kỳ thi cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ tên miền “.VN”, các học viên phải hoàn thành chương trình đào tạo trực tuyến về nghiệp vụ tên miền “.VN” tại website https://elearning.vnnic.vn. Chương trình đào tạo gồm 17 bài học, cung cấp các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý tên miền “.VN”, cho phép học viên tham gia các bài giảng bằng video clip với đầy đủ nội dung và các tình huống cụ thể. Trong quá trình học tập, học viên cũng có thể trao đổi trực tuyến với giảng viên VNNIC để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình học. Sau mỗi bài học, học viên có thể tự kiểm tra kiến thức thông qua các bài kiểm tra trực tuyến, qua đó nắm bắt được các nghiệp vụ về tên miền “.VN”, nâng cao nhận thức về thương hiệu tên miền “.VN” và phát triển các kỹ năng chăm sóc khách hàng của Nhà đăng ký.

Đến ngày 26/6/2019, VNNIC đã triển khai tổ chức thi tại trụ sở của VNNIC và cấp chứng nhận nghiệp vụ tên miền “.VN” cho các học viên có điểm thi đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ tên miền “.VN”.

 

VNNIC cấp chứng nhận nghiệp vụ tên miền “.VN” cho các cán bộ Viettel IDC đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ 

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, kiểm tra kiến thức nghiệp vụ để tiếp tục đảm bảo kiến thức nghiệp vụ tên miền “.VN” cũng như chất lượng chăm sóc khách hàng của các cán bộ Nhà đăng ký.