BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC và Sở TT&TT Bắc Giang ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 – 2020” (17/10/2019)

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, phát triển tài nguyên Internet, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 17/10/2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang (Sở TT&TT Bắc Giang) ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 – 2020”. Cũng trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn về ứng dụng địa chỉ Internet IPv6 trên mạng lưới và dịch vụ.

Trước ký tiến tới ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2010, thực hiện chương trình hỗ trợ triển khai IPv6 cho cơ quan Nhà nước (IPv6 For Gov), tháng 6/2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở TT&TT Bắc Giang để tìm hiểu hiện trạng hạ tầng mạng lưới, dịch vụ trên mạng ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thực hiện tư vấn về xây dựng kế hoạch và cách thức triển khai công nghệ IPv6.

Trên tinh thần kế thừa các kết quả phối hợp đã triển khai, nhằm tăng cường hoạt động hợp tác hai bên, sáng ngày 17/10/2019, tại trụ sở Sở TT&TT Bắc Giang, VNNIC và Sở TT&TT Bắc Giang đã ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 – 2020”. Nội dung chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, tập trung phối hợp hoạt động trong công tác quản lý, phát triển tài nguyên Internet; đặc biệt là công tác hỗ trợ triển khai ứng dụng Internet IPv6 trên hệ thống mạng và dịch vụ CNTT của Bắc Giang, góp phần phát triển các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên nền công nghệ mới Internet IPv6.  

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC và Ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 – 2020”

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc ngày 17/10/2019, VNNIC và Sở TT&TT Bắc Giang đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn về ứng dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 cho các cán bộ, công nhân viên các phòng, đơn vị thuộc Sở TT&TT Bắc Giang, các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các Sở, ngành, quản trị mạng các đơn vị tại địa phương. Các đại biểu tham dự được phổ biến hiện trạng triển khai IPv6 tại Việt Nam và trên thế giới, các lợi thế ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ, các yêu cầu, nhiệm vụ của khối cơ quan nhà nước trong chuyển đổi IPv6, các bước lập kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,…

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục phối hợp với Sở TT&TT Bắc Giang để thực hiện hiệu quả nội dung chương trình phối hợp đã ký kết với nội dung trọng tâm là hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn cho Sở TT&TT Bắc Giang trong việc xây dựng đề án, lộ trình, kế hoạch thực hiện triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng, dịch vụ của tỉnh.

Một số hình ảnh khác tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VNNIC và Sở TT&TT Bắc Giang:

Toàn cảnh lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VNNIC và Sở TT&TT Bắc Giang

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC phát biểu định hướng chương trình tập huấn triển khai ứng dụng IPv6