BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC xây dựng và triển khai hệ thống thử nghiệm IPv6 cho các thành viên địa chỉ (tháng 05/2008)

Thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, cuối Quý II/2008, VNNIC đã hoàn thành và khai trương hệ thống mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia, sẵn sàng các cho các ISP kết nối thử nghiệm các dịch vụ cơ bản. Đây là hệ thống mạng lõi để từng bước hình thành mạng IPv6 quốc gia. Trước mắt hệ thống mạng thử nghiệm này cung cấp các dịch vụ cơ bản trên nền IPv6 như Web, Email, VoIP, DNS, FTP... Hiện đã có các thành viên địa chỉ QTSC, Viettel kết nối, các thành viên khác như VNPT, SPT đang gấp rút xúc tiến các hoạt động đào tạo, thiết lập đường kết nối đến VNNIC để triển khai các kết nối thử nghiệm.