BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nhà đăng ký GMO-Z.com RUNSYSTEM tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho hệ thống đại lý (25/04/2017)

Để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nghiệp vụ liên quan đến tên miền .VN, Nhà đăng ký GMO-z.com RUNSYSTEM đã tổ chức khóa đào tạo cho hệ thống các đại lý vào ngày 25/04/2017. Nội dung khóa đào tạo tập trung vào ưu điểm, lợi thế của tên miền .VN; các yêu cầu hồ sơ tên miền .VN thông thường; quy trình đăng ký, thu hồi, gia hạn, chuyển nhượng tên miền không thông qua đấu giá,…

Tại buổi đào tạo, đại diện của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cũng tham gia hỗ trợ cho NĐK GMO-z.com RUNSYSTEM trong việc cung cấp các thông tin, chính sách liên quan đến tên miền .VN, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tư vấn khách hàng của các cán bộ, từ đó nâng cao hiệu quả và doanh thu bán hàng.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo: