BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Phổ cập tên miền .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số

Ngày 21/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 826/QĐ-BTTTT phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025".
Thông tin chi tiết xem tại đây.